Sundhedspakken

Vælger du SUNDHEDSPAKKEN på Solrød Gymnasium, så får du Biologi B og Idræt B i skemaet. Det betyder, at du både fysisk og teoretisk kommer til at arbejde med kroppen, hvormed du kvalificerer dig til en række professionsuddannelser inden for sundhedssektoren.

Lektierne laves i skoletiden:

I skemaet nedenfor ser ud, hvilke fag din samlede HF-uddannelse vil se ud, ud over dine studiepakkefag. I alle fag gælder det, at undervisningen er tilrettelagt på en lektieinkluderende måde. Det betyder, at du kun skal bruge fritiden på skriftlige opgaver og læsning af enkelte værker i dansk- og engelskfaget.

Passer HF-uddannelsen til dig?

Med lektieinkluderende undervisning gør vi dig studieklar til en videregående uddannelse, samtidigt med, at du kan opbygge erhvervserfaring eller varetage en sportsinteresse ved siden af. Typisk er vores HF-elever et par år ældre end STX-eleverne, så det er helt naturligt, at du har opbygget et liv ved siden af skolen som også skal varetages inden for mødepligtens rammer.

Fællesfag og -opgaver:

Dansk A

Engelsk B

Matematik C

Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, kemi C, naturgeografi C)

Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, religion C, samfundsfag C)

Større skriftlig opgave (SSO)

Projekt/praktik

Praktisk-musisk fag:

Dramatik C / Billedkunst C / Mediefag C / Musik C / Idræt C

Valgfag:

Ét C-fag eller ét B-fag

Fagpakker:

To fag på enten BB-niveau eller BC-niveau

Se også vores andre HF-Studiepakker: