Elevrådet 2017-2018

Elevrådet på Solrød Gymnasium arbejder for, at eleverne på skolen har indflydelse på skolens hverdag. På Solrød Gymnasium er vi repræsenteret i skolens bestyrelse samt til Pædagogiske Rådsmøder sammen med skolens lærere. Elevrådet arbejder løbende sammen med skolens lærere og ledelse om at skabe en dynamisk, social og lærerig hverdag for skolens elever og skolens ansatte, hvor formålet hele tiden er at forbedre Solrød Gymnasium.

Senest har samarbejdet bestået af etableringen af en elevlounge, en række samarbejdsregler mellem lærere og elever m.m.

Elevrådets medlemmer

  • Forkvinde: Mila Stojkovic (2.p)
  • Næstforkvinde: Charlotte Sørensen (2.x)
  • Kassérer:
  • Organisator og promoter: 
  • Sekretær: 
  • Kritisk revisor: 

Medlemmer af skolens bestyrelse
Mila Stojkovic og Charlotte Sørensen

Elevrådets vedtægter 2016-17