Elevrådet 2022/2023

Elevrådet på Solrød Gymnasium arbejder for, at eleverne på skolen har indflydelse på skolens hverdag. På Solrød Gymnasium er vi repræsenteret i skolens bestyrelse samt i Pædagogiske Rådsmøder sammen med skolens lærere. Elevrådet arbejder løbende sammen med skolens lærere og ledelse om at skabe en dynamisk, social og lærerig hverdag for skolens elever og skolens ansatte, hvor formålet hele tiden er at forbedre Solrød Gymnasium. Senest har samarbejdet bestået af etableringen af en elevlounge, en række samarbejdsregler mellem lærere og elever m.m.

 

Formand for elevrådet:

Victoria Helene Olsen, 2a

Næstformand for elevrådet:

Maj Grube Sørensen, 2f

Begge er medlemmer af gymnasiets bestyrelse.

 

Lærere med tilknytning til elevrådet: 

Anders Warring

Her kan du se elevrådets vedtægter.


I løbet af din skoletid skal du udarbejde en række skriftlige opgaver

Elevrådet har udarbejdet en folder med gode råd.

Sidst opdateret 4 Nov, 2022