Elevrådet

Elevrådet på Solrød Gymnasium arbejder for, at eleverne på skolen har indflydelse på skolens hverdag. På Solrød Gymnasium er vi repræsenteret i skolens bestyrelse samt i Pædagogiske Rådsmøder sammen med skolens lærere. Elevrådet arbejder løbende sammen med skolens lærere og ledelse om at skabe en dynamisk, social og lærerig hverdag for skolens elever og skolens ansatte, hvor formålet hele tiden er at forbedre Solrød Gymnasium. Senest har samarbejdet bestået af etableringen af en elevlounge, en række samarbejdsregler mellem lærere og elever m.m.

 

Formand for elevrådet:

Nicolaj Klarskov Jørgensen, 2p

Næstformand for elevrådet:

Yara Hussein, 3f

Begge er medlemmer af gymnasiets bestyrelse.

 

Lærere med tilknytning til elevrådet: 

Anders Warring

Her kan du se elevrådets vedtægter.