Til pressen

Politik for pressens brug af billeder og interviews af elever på Solrød Gymnasium

  1. Ekstern presse er velkommen på Solrød Gymnasium, hvis der i forvejen er indhentet skriftlig eller mundtlig tilladelse eller indbydelse fra skolens ledelse til at interviewe, filme og fotografere på skolens matrikel i et givent tidsrum og i et givent ærinde.

 

  1. Af hensyn til skolens daglige kerneopgave skal pressen ikke forlade skolen senere end det tidspunkt, som er aftalt med ledelsen ved aftalens indgåelse.

 

  1. Ved nærbilleder og interviews af elever under 18 år skal eksterne pressearbejdere indhente tilladelse fra elevens værger eller forældre. Vi henviser til presseetiske regler pkt. B5:

 

Der bør udvises særligt hensyn over for børn og andre personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser eller anden medvirken. Ved offentliggørelse af interview eller lignende bør forældresamtykke indhentes, når emnets karakter og den mindreåriges alder taler herfor.

 

  1. Elever fra Solrød Gymnasium udtaler sig på egne vegne, når de interviewes af pressen. Elever kan imidlertid ikke udtale sig på skolens vegne uden forhåndsindhentet bemyndigelse fra skolens ledelse.

Sidst opdateret 5 May, 2022