Fagkoordinator

Hvert fag har på skolen en fagkoordinator, som har det overordnede overblik over fagets ressourcer:

FAG LÆRER
Almen sprogforståelse EBe
Astronomi AO
Billedkunst GU
Biologi AH
Bioteknologi HBO
Dansk RS
Datalogi AO
Drama AmH
Engelsk KD
Erhvervsøkonomi LiL
Filosofi AM
Fransk PD
Fysik FL/TP
Historie JLA
Idræt FH
Innovation FH
Kemi HBO
Kultur og samfundsfagsgruppe (KS) Si/BA
Matematik MK
Mediefag NJ
Musik MP
Naturgeografi JLA
Naturvidenskabelig faggruppe RM
Oldtidskundskab LP
Psykologi SO
Religion DK
Retorik TW
Samfundsfag AF
Spansk MD
Tysk LL