Evalueringsplan

På Solrød Gymnasium sikrer vi kvaliteten ved at foretage systematiske evalueringer på både, elev-, lærer og -ledelsesplan.

 

Elevens vurdering af undervisningen:

  • Elevtrivselsundersøgelse om fysisk og psykisk undervisningsmiljø foretages årligt som online spørgeskema.
  • Vurdering af udbytte af undervisningsforløb foretages efter uv-forløb i form af samtale/spørgeskema.
  • Trivsel og samarbejde i klassen/holdet foretages efter behov i fokustime.
  • Pædagogik/fagdidaktik foregår i den daglige undervisning i dialog mellem elever og lærer.

 

Strategi for og udvikling af skolen som organisation:

  • PRUFmøder (Pædagogisk Råd og UdviklingsForum; disse møder suppleres med personalemøder) foregår ved lærermøder inkl. elevråd 2 gange årligt.
  • Indsatsområder besluttes ved bestyrelsesmøder 1 gang årligt.
  • Opfølgnings- og handleplan og resultatslønskontrakt udarbejdes med 1-3 års mellemrum af Handleplansudvalg, MIO og PRUF.