Evalueringsplan

På Solrød Gymnasium sikrer vi naturligvis kvaliteten ved at foretage systematiske evalueringer på både, elev-, lærer og -ledelsesplan.

For 1.g. og 2.g. i 2018-2019:

Evalueringsplan for reformklasser på Solrød Gymnasium

 

For 3.g. 2017-2019:

1. Lærerens (+evt stud.vejl) evaluering af den enkelte elev

Hvornår Hvad Hvordan
3 gange årligt Opfyldelsen af faglige mål standpunktskarakterer
2 gange årligt Det samlede faglige standpunkt lærerforsamlingsmøder
2 gange årligt Eleven vurdering af sin egen indsats teamsamtaler
Efter uv-forløb Forståelsen af det faglige stof Test/ spørgeskema/ samtale
Efter skr. opgave Skriftlige besvarelser Kommentarer og karakterer
Efter behov Teamets bedømmelse af enkelte elevers præstationer og adfærd teammøder
Skoleårets slut Fagligt niveau/ oprykning til næste klasse Rektor/udd.leder

For HF: Faglige evalueringer og selvevalueringer i den enkelte elevs studiebog.

 

2. Elevens vurdering af undervisningen

 

Hvornår Hvad Hvordan
Hvert 3. år Elevtrivselsundersøgelse/fysisk og psykisk undervisningsmiljø online spørgeskema
Efter uv-forløb Vurdere udbytte af uv-forløb samtale/ spørgeskema
Efter behov Trivsel og samarbejde i klassen/holdet fokustime
Daglig uv Pædagogik/fagdidaktik dialog i klassen/holdet

3. Strategi for og evaluering af skolens udvikling

Hvornår Hvad Hvordan
3 gange årligt PRUF*) Lærermøder inkl. elevråd
1 gang årligt indsatsområder bestyrelsesmøder
Med års mellemrum handleplaner Handleplansudvalg, MIO og PRUF.

*) PRUF: Pædagogisk Råd og Udviklings Forum.