Evalueringsplan

På Solrød Gymnasium sikrer vi naturligvis kvaliteten ved at foretage systematiske evalueringer på både, elev-, lærer og -ledelsesplan

 

For STX i 2020-2021:

Evalueringsplan for reformklasser på Solrød Gymnasium

 

For HF i 2020-2021: Faglige evalueringer og selvevalueringer i den enkelte elevs studiebog.

 

 

Elevens vurdering af undervisningen: 

Hvornår Hvad Hvordan
Hvert år Elevtrivselsundersøgelse/fysisk og psykisk undervisningsmiljø online spørgeskema
Efter uv-forløb Vurdere udbytte af uv-forløb samtale/ spørgeskema
Efter behov Trivsel og samarbejde i klassen/holdet fokustime
Daglig uv Pædagogik/fagdidaktik dialog i klassen/holde

Skema over evalueringsmetoden for eleven

 

Strategi for og udvikling af skolen som organisation:

Hvornår Hvad Hvordan
2 gange årligt PRUF*) Lærermøder inkl. elevråd
1 gang årligt indsatsområder bestyrelsesmøder
Med 1-3 års mellemrum handleplan, resultatslønskontrakt og opfølgningsplan Handleplansudvalg, MIO og PRUF.
Se de sidste tre års selvevalueringer    

 

*) PRUF: Pædagogisk Råd og Udviklings Forum. Disse møder suppleres med Personalemøder.

 

Sidst opdateret 8 Sep, 2022