Cookie- og privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi bruger de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger vores hjemmeside.

 

Cookies, formål og relevans

For at forbedre din brugeroplevelse på vores hjemmeside, bruger Solrød Gymnasium cookies. Cookies er en lille tekstfil, som vi placerer på din computer, tablet eller smartphone, når du bruger den til at besøge vores hjemmeside. Du kan få flere oplysninger om vores brug af cookies, og om hvordan du kan give/tilbagekalde samtykke til cookies, slette eller helt afvise cookies herunder:

Sådan bruger vi cookies
Solrød Gymnasium sætter cookies, når du besøger vores hjemmeside. En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du bruger det til at tilgå siden.

Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men de benyttes grundlæggende til at gemme informationer om brugernes besøgsadfærd på hjemmesiden eller til at sikre, at en side eller løsning fungerer teknisk. Nogle cookies kan også hjælpe med at analysere, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så hjemmesideejeren kan forbedre brugeroplevelsen.

De oplysninger, der indhentes med cookies, bruges ikke til at identificere dig personligt, og vores cookies anvendes ikke til andre formål end de, der er beskrevet nedenfor.

Vi anvender:

 • Teknisk nødvendige cookies
  For at hjemmesiden kan fungere sætter vi teknisk nødvendige cookies. Disse cookies hjælper ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom sidenavigation. Teknisk nødvendige cookies indsamler ikke personlige informationer eller information om, hvad du søger efter på nettet. Kræver ikke dit samtykke.
 • Statistik-cookies
  For at få et overblik over hvordan hjemmesiden bliver brugt, indsamler vi besøgsstatistik i anonymiseret form. Statistikken bruges til fx at forbedre sidens indhold og brugervenlighed. Kræver at du giver samtykke.
 • Marketing-cookies
  Marketing-cookies bruges til at målrette annoncer til dig. Solrød Gymnasium viser ikke kommercielle annoncer, men tredjepart, fx Facebook − det kunne være en YouTube-video, der er findes på siden, kan sætte cookies, som kan anvendes til målrettet markedsføring på egne og andres platforme. Kræver at du giver samtykke.

Du kan til enhver tid kontrollere og/eller slette cookies, som du vil. Læs mere på www.aboutcookies.org Du kan slette alle de cookies, der allerede er på din computer, og indstille de fleste browsere til at forhindre dem i at blive lagt på computeren. Hvis du gør dette, skal du dog muligvis selv tilpasse dine indstillinger manuelt, hver gang du besøger et site, og visse tjenester og funktioner vil muligvis ikke fungere.

Du kan ændre dit samtykke her under privatindstillinger.

Oversigt over typisk anvendte er Facebook, Google Analystics, Google API, Google Maps, gstatic, Youtube mv. For at se den fulde oversigt henvises til privatindstillinger på skolens hjemmeside.

 

Kategorier af personoplysninger, som vi registrerer

Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi følgende almindelige personoplysninger, jf. GDPR artikel 4, stk. 1:

 • Hvilke sider, du har kigget på og hvornår (”dit elektroniske spor”)
 • Hvilken browser du bruger
 • Din IP-adresse
 • Dit evt. brugernavn
 • Statistik
 • Brugertrafik mv.

 

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Vi bruger oplysningerne til at se, hvordan du finder vores side og undersiderne. Vi kan bl.a. se, om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper direkte ind på hjemmesiden fx via en søgemaskine. Oplysningerne anvendes kun til driftsafvikling og til statistik, som fx bruges til at forbedre opbygningen af hjemmesiden. Skolen bruger bl.a. Google Analytics.Retsgrundlaget for registreringen er den generelle europæiske databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1, litra c og e.

 

Deling af personoplysninger

Hvis du har givet samtykke, kan der ske deling med tredje parts produkter jf. overstående punkt 1. Fx: Vi kan overlade dine personoplysninger til databehandlere ifm. driften af hjemmesiden. Vi har indgået databehandleraftale med vores databehandler(e) i overensstemmelse med GDPR artikel 28.

 

Indlejret indhold på hjemmesiden

Som led i præsentationen på hjemmesiden har vi indlejret indhold fra de sociale medier: YouTube, Facebook, Instagram m.v. Hvis du interagerer med indlejret indhold, fx klikker på en YouTube-video eller tilsvarende, kan leverandøren af tjenesten indsamle oplysninger om dig. Det er det relevante websteds privatlivspolitik, som gælder i dette tilfælde.

 

Overførsel til tredjelande

Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU, som ikke har et gyldigt overførelsesgrundlag.

 

Sletning

Dine personoplysninger slettes efter forskellige åremål. På hjemmesiden under fanebladet ”Tjenester” fremgår de forskellige opbevaringsdage.

 

Dine rettigheder

Retten til at få orientering om behandling af dine personoplysninger:
Du har ret til at få oplyst, at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. GDPR artikel 13 og 14. Disse oplysninger får du her.

Retten til indsigt:
Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig) samt hvem vi evt. videregiver dine oplysninger til, jf. GDPR artikel 15. Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til berigtigelse:
Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. GDPR artikel 16.

Retten til sletning:
Du har som udgangspunkt ret til at få dine personoplysninger slettet, jf. GDPR artikel 17.

Retten til begrænsning af behandlingen:
Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. GDPR artikel 18.

Retten til indsigelse:
Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. GDPR artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

 

Sådan gør du brug af dine rettigheder

Du skal kontakte skolens [kontaktperson] eller skolens databeskyttelsesrådgiver via dpo@gfadm.dk og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, hvorfor dit ønsker ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive efterkommet. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

 

Ejeroplysninger og ansvar

Hjemmesiden drives af Solrød Gymnasium, og skolen benytter AWORK som hjemmesideunderleverandør.

Kontaktoplysninger:
Solrød Gymnasium, Solrød Center 2, 2680 Solrød Strand, mail: post@solgym.dk
Kontaktperson: Rektor Bjarne Thams sgbj@solgym.dk
Hjemmesidekontaktansvarlig: Trine Brix sgbt@solgym.dk
Solrød Gymnasium Databeskyttelsesrådgiver: Pernille Frimann dpo@gymadm.dk

Vi er dataansvarlige og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen, når du
bruger vores hjemmeside. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder
instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive
ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge
kontaktoplysningerne ovenfor til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at
ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Klageadgang

Du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, dt@datatilsynet.dk, tlf. 33 19 32 00. Yderligere om Datatilsynet kan findes www.datatilsynet.dk

Opdateret oktober 2023