Biologi

Biologi betyder læren om det levende, og det er netop det levende, som er det centrale i biologi. Biologi er et fag, som er i rivende udvikling, og dagligt støder du i aviser, nyheder og andre medier på emner som ligger indenfor biologiens område – F.eks. inden for bioteknologi, sundhed og miljø. Biologiundervisningen er typisk tilrettelagt, så du får en generel faglig viden indenfor fagets hovedemner, men også får mulighed for at beskæftige dig mere indgående med udvalgte aktuelle emner.

Biologi er både et teoretisk og praktisk orienteret fag. I det praktiske arbejde indgår eksperimenter, feltundersøgelser og evt. virksomhedsbesøg. Fagets hovedområder er:

  • Læren om kroppens funktioner (fysiologi)
  • Læren om nedarving af egenskaber (genetik)
  • Genteknologi (molekylær genetik)
  • Læren om samspil i naturen (økologi)
  • Evolutionslære (B og A niveau)

I gymnasiet kan du læse biologi på tre niveauer (A, B og C).

Her kan du se kravene der gælder for elever, der starter i gymnasiet fra 2017 og frem:

Biologi A
Biologi B
Biologi C

Sidst opdateret 4 Oct, 2019