Klasser, klasseteams og studievejledere 2023-2024

Hver klasse er tilknyttet et team af lærere, der arbejder særligt for klassen.

Det er lærerteamet, der varertager planlægning af årets mange opgaver og løbende evaluerer, hvordan klassen fungerer fagligt og socialt.
Elever og øvrige lærere kan altid henvende sig til klassens teamkoordinator med evt. spørgsmål vedrørende klassen.

Se en oversigt over hvilke teamkoordinatorer og studievejledere de enkelte klasser har (åbner pdf-fil).

Ansigt og navn bag lærernes initialer finder du her.