Få en HF-plads

Ny elev

ELEV
VENLIGT
SKOLESKEMA

ELEV-ANMELDELSER

stx
studie-retninger

hf-
fagpakker

Info-
foldere

Ny elev

ELEVVENLIGT SKOLESKEMA

ELEV-ANMELDELSER

STX studieretninger

HF fagpakker

Infofoldere

Kun 200 meter fra busser, fitness og S-tog fra hele kystlinjen

97 % af vores 1.g'ere har valgt os som deres 1. prioritet på optagelse.dk.

Et helt særligt elev-venligt skoleskema fra august 2024

Vælg mellem 10 studieretninger på STX - og 3 fagpakker på HF

Fagligt engagerede lærere, der møder eleverne i øjenhøjde

Spændende introuge med faglig ro og nye venner

Gymnasiet åbner mange døre! På SG tilbyder vi karrierevejledning undervejs

Hvor mange elever har de sidste 3 år fået deres 1. prioritets studieretning på SG? 95-98% !

Få nye venner - vi er 600 elever fra 70 forskellige skoler. Fra Vallensbæk til Fakse

Vi uddanner kommende økonomer, læger, sygeplejersker, ingeniører...

...socialrådgivere, arkitekter, pædagoger, journalister, lærere, politikere og mange flere.

Socialt sammenhold: Fredagscaféer, brætspilshygge, kreashows og 5 store årlige fester på skolen

Oplev Solrød Gymnasium

Livet på SG

Få en rundvisning

SG-idræt

SG-exit