Lektieinkluderende/ lektiefri HF

Lektieinkluderende/ Lektiefri HF

 

Hvis du søger ind på HF og ikke kommer direkte fra grundskolen, skal der laves en vurdering før optagelse. Læs mere her:

 

Hvad betyder lektiefri HF eller lektieinkluderende HF?

Med lektieinkluderende undervisning, der også i daglig tale kaldes lektiefri HF mener vi, at lektierne laves i skoletiden. De daglige lektioner begynder ofte med, at du får tid til at sætte dig ind i en tekst eller et oplæg, før dialog eller gruppearbejde går i gang.

Det betyder, at det kun er skriftlige opgaver og læsning af enkelte værker i dansk og engelsk, du skal bruge fritiden på.

Den lektieinkluderende undervisning betyder, at klassen ofte får et højere aktivitetsniveau, og at den enkelte kursist ikke overlades til sig selv, hvis der opstår problemer med at løse eller forstå en opgave.

Passer HF-uddannelsen til dig?

Med lektieinkluderende undervisning gør vi dig studieklar til en videregående uddannelse, samtidig med, at du kan have et job eller gå til sport ved siden af. Typisk er vores HF-elever et par år ældre end STX-eleverne, så det er helt naturligt, at du har opbygget et liv ved siden af skolen, som du også skal passe, inden for mødepligtens rammer.

 

Praktik og fremtidigt uddannelsesvalg

På HF er der projekt- og praktikperioder, som er med til at gøre din undervisning mere anvendelsesorienteret og gør dig klogere på, hvad du vil uddanne dig til efter HF-tiden.

 

Hvilke adgangsmuligheder har du med en HF-eksamen?

HF-uddannelsen er rettet mod professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser. Hvis du ønsker at læse videre på universitetet kræver det, at du vælger en udvidet fagpakke (overbygning). SG udbyder ikke udvidet fagpakke, men du kan supplere fag efter din HF-uddannelse.

Læs om ‘universitetsfagpakken’.

 

Læs mere om HF i folderne:

Sidst opdateret 30 Mar, 2021