Lektieinkluderende / lektiefri HF

Hvad betyder lektiefri / lektieinkluderende

HF?

Med lektieinkluderende undervisning, der også i daglig tale kaldes lektiefri HF mener vi, at lektierne laves i skoletiden. De daglige lektioner begynder ofte med, at du får tid til at sætte dig ind i en tekst eller et oplæg, før dialog eller gruppearbejde går i gang.

Det betyder, at det kun er skriftlige opgaver og læsning af enkelte værker i dansk og engelsk, du skal bruge fritiden på.

Den lektieinkluderende undervisning betyder, at klassen ofte får et højere aktivitetsniveau, og at den enkelte kursist ikke overlades til sig selv, hvis der opstår problemer med at løse eller forstå en opgave.

Passer HF-uddannelsen til dig?

Med lektieinkluderende undervisning gør vi dig studieklar til en videregående uddannelse samtidig med, at du kan have et job eller gå til sport ved siden af. Typisk er vores HF-elever et par år ældre end STX-eleverne, så det er helt naturligt, at du har opbygget et liv ved siden af skolen, som du også skal passe, inden for mødepligtens rammer.

 

Praktik og fremtidigt uddannelsesvalg

På hf er der projekt- og praktikperioder, som er med til at gøre din undervisning mere anvendelsesorienteret og gør dig klogere på, hvad du vil uddanne dig til efter HF-tiden.

 

Hvilke adgangsmuligheder har du med en HF-eksamen?

HF-uddannelsen er rettet mod professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser. Hvis du ønsker at læse videre på universitetet kræver det, at du vælger en udvidet fagpakke, der hedder SOF (Supplerende Overbygningsforløb). Solrød Gymnasium udbyder ikke udvidet fagpakke, men du kan supplere fag efter din HF-uddannelse.

Læs om ‘universitetsfagpakken’ ved at klikke her.

Standardiseret vurdering

Hvis du er ansøger til HF og ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du have foretaget en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at få afgjort, om du kan blive optaget. Det er den uddannelsesinstitution, du har søgt som 1. prioritet, der foretager vurderingen.

 

Læs mere om HF i folderne:

 

Forside folder Studieretninger