Rygepolitik

Ny rygelov med virkning fra d. 15. august 2012

Den 15. august 2012 trådte en nye rygelov i kraft med den konsekvens, at hverken lærere eller elever må ryge på skolens område.

Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle – medarbejdere, elever og gæster.

Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer. Det generelle forbud mod rygning kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester.

Af skolens studie- og ordensregler fremgår det, at overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en overtrædelse af disse. Dette kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller udskrivning fra skolen.

Sidst opdateret 7 Sep, 2018