Rygepolitik

Der er totalt rygeforbud på Solrød Gymnasium

Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle – medarbejdere, elever og gæster.

Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer. Det generelle forbud mod rygning kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. fester.

Af skolens studie- og ordensregler fremgår det, at overtrædelse af rygeforbuddet kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller udskrivning fra skolen.

Sidst opdateret 25 Mar, 2021