Psykologi

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. I psykologi beskæftiger vi os altså med menneskets handlemåder, følelser og tanker. Psykologi handler om mennesket – om dig og alle os andre – så ved at have psykologi i gymnasiet bliver du bedre til at tolke dine egne og dine medmenneskers reaktioner.

Undervisningen i psykologi er meget varieret; vi læser teori, ser film, ser videnskabelige eksperimenter eller laver selv mindre eksperimenter, læser cases (virkelige beretninger med psykologisk indhold), laver observationer ude i virkeligheden og tager psykologiske tests. Omdrejningspunktet er dog hele tiden den videnskabelige psykologi, så det arbejde, vi laver, er etisk og metodisk forsvarligt.

Emner:

  • Socialpsykologi – gruppepsykologi, kommunikation, social kognition, herunder stereotyper, fordomme og diskriminering samt kulturpsykologi.
  • Udviklingspsykologi – omsorg og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed og resiliens.
  • Kognition og læring – intelligens, motivation og hukommelse
  • Personlighed og identitet – individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping.

Du kan læse psykologi på B- og C-niveau som valgfag

Her kan du se læreplanerne for faget:

B-niveau – valgfag
C-niveau – valgfag

Sidst opdateret 25 Mar, 2021