Udvalg på skolen

Vi er altid i gang med at styrke den faglige profil for Solrød Gymnasium. Det foregår i den daglige undervisning, men også i følgende pædagogiske udviklingsfora:

Pædagogisk Råd og Udviklingsforum (PRUF)
Styregruppen for PRUF er: Julie Lykke Jensen (formand), Jeppe Struve Larsen (ledelsesrepræsentant), Trine Brix (faglig pædagogisk koordinator), Lotte Raaschou og Flemming Lindquist Hansen (lærerrepræsentanter), Trine Pedersen (tillidsrepræsentant) og den siddende elevrådsformand.

Pædagogiske udvalg under PRUF:

  1. Evalueringsudvalg (Kathrine Kofod-Frederiksen og Jens Boeg Winge)
  2. Digital Dannelse (tre elever + Trine Brix, Astrid Trier Mørk og Julie Lykke Jensen)
  3. Udvikling af mentorordning i samarbejde med elever (Esben Laursen)
  4. Andet fremmedsproggruppen: Signe Flyckt Damkjær, Peter Damgaard Sørensen, Mette Bang Dons, Dorthe Klingenberg, Rasmus Sørensen, Frida Thorsen, Lotte Gam Raaschou og Michala Hammer.

MIO
(MedarbejderIndflydelsesOrgan)
Udvalget består af:
Formand: Bjarne Grevsen Thams (rektor)
Næstformand: Trine Pedersen (tillidsrepræsentant)
Øvrige (automatisk): Laura Dall Køhler (sikkerhedsrepræsentant) og vicerektor Jeppe Struve Larsen
Valgte: Anja Brunsted Nielsen (TAP), Anne Jarlholm-Jensen (TAP) og Julie Lykke Jensen (PRUF-formand), Mathilde Schou og Line Florman Harder (lærerrepræsentanter)
Referent: Annie Christensen (uddannelsesleder)

Intro-udvalg
Opgaver: At arrangere skolens intro-dag for de kommende 1.g- og 1.hf-elever. Indledningsvis står udvalget også for at uddanne de ca. 60 tutorer (elever fra skolen), der medvirker til at gennemføre introdagen. Endelig står udvalget for at arrangere skoleårets første fællesarrangement: Grillaftenen (Jakob Poulsen og Troels Wolf).

Sikkerhedsudvalg
Udvalget består af: Laura Dall Køhler og Henrik Brinkmann Olsen
Udvalgets opgaver er: At sørge for, at de sikkerhedsmæssige foranstaltninger i og uden for undervisningen er overholdt.

Økonomi- og kursusudvalget
Udvalget består af: Anne-Marie Randløv Olsen og Annie Christensen.
Udvalgets opgaver er: At bevillige ressourcer til efteruddannelse og kurser samt fagenes undervisningsmaterialer.

Festudvalg
Gallafest og Gammel G-fest (for tidligere elever): Mikkel Teglgaard Jensen og Jakob Poulsen
Udvalgets opgaver er: Arrangement af gallafest, Gammel G-fest og dimissionsfest (for studenter og lærere).

 

Sidst opdateret 25 Mar, 2021