Valgfag

Skema over valgfag

Kunstnerisk valgfag som tilbydes: Billedkunst, Dramatik, Mediefag (Alle på A-niveau). Naturvidenskablige fag som tilbydes som valgfag: Naturgeografi på A-niveau. Fremmesprog som tilbydes er Engelsk på B- og C-niveau, Fransk begynder på B- og C-niveau. Fransk fortsætter på C-niveau. Spansk begynder på B- og C-niveau. Tysk fortsætter på C-niveau.
Øvrige valgfag består af: Astronomi på A- og B-niveau, Erhvervsøkonomi på A- og B-niveau, Filosofi på A-niveau, Idræt på A- og C-niveau, Informationsteknologi på A- og B-niveau, Innovation på A- og B-niveau, Matematik på C-niveau, Psykologi på A-niveau, Retorik på A- og B-niveau samt Samfundsfag på C-niveau.

Sidst opdateret 1 Sep, 2020