Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning:

  • To elever fra Solrød Gymnasium
  • To medarbejdere fra Solrød Gymnasium
  • Solrød Kommune
  • Region Sjælland
  • Solrød Kommunes folkeskoler
  • De videregående uddannelser
  • Det private erhvervsliv
  • Rektor er tilforordnet

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Nicolaj Klarskov Jørgensen, 2.p, elevrepræsentant, formand for elevrådet

Yara Hussein, 3.f, elevrepræsentant, næstformand for elevrådet

Trine Pedersen, medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)

Michael Krøl, medarbejderrepræsentant (med stemmeret)

Kim Sunesen, byrådsmedlem, Solrød Kommune

Dennis Jørgensen, medlem af Regionsrådet, Region Sjælland

Jonas Rasmussen, skoleleder Uglegårdsskolen, Solrød Kommune, næstformand

Henriette Selck, RUC, De videregående uddannelser, formand

Jens Lundgaard, repræsentant for erhvervslivet

Bjarne Thams, rektor er tilforordnet (ikke medlem)

Jeppe Struve Larsen, sekretær (ikke medlem)