Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning:

  • To elever fra Solrød Gymnasium
  • To medarbejdere fra Solrød Gymnasium
  • Solrød Kommune
  • Region Sjælland
  • Solrød Kommunes folkeskoler
  • De videregående uddannelser
  • Det private erhvervsliv
  • Rektor er tilforordnet

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Victoria Helene Olsen, 3.a Elevrepræsentant, formand for elevrådet
Maj Grube Sørensen, 3.f Elevrepræsentant, næstformand for elevrådet
Trine Pedersen Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)
Michael Krøl
Medarbejderrepræsentant (med stemmeret)
Kim Sunesen
Byrådsmedlem, Solrød Kommune
Dennis Jørgensen
Medlem af Regionsrådet, Region Sjælland
Jonas Rasmussen Skoleleder Uglegårdsskolen, Solrød Kommune, næstformand
Henriette Selck RUC, De videregående uddannelser, formand
Jens Lundgaard
Repræsentant for erhvervslivet
Bjarne Thams Rektor er tilforordnet (ikke medlem)
Jeppe Struve Larsen
Sekretær (ikke medlem)

Sidst opdateret 26 Sep, 2022