Handleplan

 • Dette er handleplanen, som Solrød Gymnasium navigerer efter henimod 2018 ved siden af reformlovgivningen 2017: Handleplan for 2015-2018

  Handleplan 2015-2018 er forbundet med seneste elevtrivselsundersøgelse (2016): Rapport for Solrød Gymnasium (GYM) (ID 236) og rektors resultatslønskontrakt for 2016/17 (resultatloenskontrakt-2016-2017-1-0. )  Den mere uddybende handleplan er i kronologisk rækkefølge udarbejdet i samarbejde med:

  • Handleplansudvalg 2015
  • Styregruppen for Pædagogisk Råd og Udviklings Forum (PRUF)
  • MIO
  • Pædagogisk råd, herunder elevrådet
  • Bestyrelsen

Copyright © 2018 Solrød Gymnasium. Alle rettigheder forbeholdes.

Hjemmeside af AWORK Webbureau