Opfølgningsplan

Solrød Gymnasium udarbejder løbende opfølgningsplaner, som skolen arbejder ud fra og navigerer efter.
Opfølgningsplan in progress for 2018-2019

Handleplanen er forbundet med seneste elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelsen 2016 og rektors Resultatlønskontrakt 2018-2019

Den mere uddybende handleplan er i kronologisk rækkefølge udarbejdet i samarbejde med:

  • Handleplansudvalg
  • Styregruppen for Pædagogisk Råd og Udviklings Forum (PRUF) og elevrådet
  • MIO (Medindflydelsesorgan)
  • Bestyrelsen