Evalueringsplan

 • På Solrød Gymnasium sikrer vi naturligvis kvaliteten ved at foretage systematiske evalueringer på både, elev-, lærer og -ledelsesplan.

  1. Lærerens (+evt stud.vejl) evaluering af den enkelte elev

  Hvornår Hvad Hvordan
  3 gange årligt Opfyldelsen af faglige mål standpunktskarakterer
  2 gange årligt Det samlede faglige standpunkt lærerforsamlingsmøder
  2 gange årligt Eleven vurdering af sin egen indsats teamsamtaler
  Efter uv-forløb Forståelsen af det faglige stof Test/ spørgeskema/ samtale
  Efter skr. opgave Skriftlige besvarelser Kommentarer og karakterer
  Efter behov Teamets bedømmelse af enkelte elevers præstationer og adfærd teammøder
  Skoleårets slut Fagligt niveau/ oprykning til næste klasse Rektor/udd.leder

  2. Elevens vurdering af undervisningen

   

  Hvornår Hvad Hvordan
  Hvert 3. år Elevtrivselsundersøgelse/fysisk og psykisk undervisningsmiljø online spørgeskema
  Efter uv-forløb Vurdere udbytte af uv-forløb samtale/ spørgeskema
  Efter behov Trivsel og samarbejde i klassen/holdet fokustime
  Daglig uv Pædagogik/fagdidaktik dialog i klassen/holdet

  4. Strategi for og evaluering af skolens udvikling

  Hvornår Hvad Hvordan
  4 gange årligt PRUF*) Lærermøder inkl. elevråd
  1 gang årligt indsatsområder bestyrelsesmøder
  Med års mellemrum handleplaner Handleplansudvalg, MIO og PRUF.

  *) PRUF: Pædagogisk Råd og Udviklings Forum

   

  Se evalueringspla som PDF her

  HANDLEPLAN:

  SG arbejder i skoleåret 2015-2016 efter denne målsætning:

  Vil vil i skoleåret 2015-2016 fortsat styrke den faglige og pædagogiske profil for Solrød Gymnasium. Dette vil ske gennem både øget videndeling og klasserumsledelse, herunder styrkede strategier for it og fortsat elevtrivsel. Ligeledes vil det ske via et skarpere fokus på skriftlige og innovative kompetencer. 

  Den mere uddybende handleplan er udarbejdet i samarbejde mellem:

  • – Styregruppen for Pædagogisk Råd og Udviklings Forum (PRUF)
  • – MIO
  • – Bestyrelsen
  • – Pædagogisk råd, herunder elevrådet.

  Med afsæt i tidligere udviklingsarbejde samt nyeste elevtrivselsundersøgelse 2015 er der fokus på følgende områder:

  • – Fortsat udvikling af elevkompetencer 
  • – Udvikling af fællesskabet på tværs af klasser og årgange
  • – Fortsat udvikling af organisation og undervisning
  • – Udvikling af bygningen.

  Se handleplan 2015-2018 her:  Handleplan_for_2015-2018.docx

  Se elevtrivselsundersøgelse 2014, som vi arbejder med i handleplanen her: Elevtrivselsundersøgelse 2014

Copyright © 2017 Solrød Gymnasium. Alle rettigheder forbeholdes.

Hjemmeside af AWORK Webbureau