Evalueringsplan

 • På Solrød Gymnasium sikrer vi naturligvis kvaliteten ved at foretage systematiske evalueringer på både, elev-, lærer og -ledelsesplan.

  For 1.g’erne i 2017-2018:

   

  Ikke-navngivet

   

  For fortsætterklasserne 2017-2019:

  1. Lærerens (+evt stud.vejl) evaluering af den enkelte elev

  Hvornår Hvad Hvordan
  3 gange årligt Opfyldelsen af faglige mål standpunktskarakterer
  2 gange årligt Det samlede faglige standpunkt lærerforsamlingsmøder
  2 gange årligt Eleven vurdering af sin egen indsats teamsamtaler
  Efter uv-forløb Forståelsen af det faglige stof Test/ spørgeskema/ samtale
  Efter skr. opgave Skriftlige besvarelser Kommentarer og karakterer
  Efter behov Teamets bedømmelse af enkelte elevers præstationer og adfærd teammøder
  Skoleårets slut Fagligt niveau/ oprykning til næste klasse Rektor/udd.leder

  2. Elevens vurdering af undervisningen

   

  Hvornår Hvad Hvordan
  Hvert 3. år Elevtrivselsundersøgelse/fysisk og psykisk undervisningsmiljø online spørgeskema
  Efter uv-forløb Vurdere udbytte af uv-forløb samtale/ spørgeskema
  Efter behov Trivsel og samarbejde i klassen/holdet fokustime
  Daglig uv Pædagogik/fagdidaktik dialog i klassen/holdet

  3. Strategi for og evaluering af skolens udvikling

  Hvornår Hvad Hvordan
  4 gange årligt PRUF*) Lærermøder inkl. elevråd
  1 gang årligt indsatsområder bestyrelsesmøder
  Med års mellemrum handleplaner Handleplansudvalg, MIO og PRUF.

  *) PRUF: Pædagogisk Råd og Udviklings Forum. Se evalueringsplan som PDF her

  Overordnet handleplan for 2017-2018:

  Se handleplan 2015-2018 her:  Handleplan_for_2015-2018.docx

  Den er udarbejdet i samarbejde mellem:

  • – Styregruppen for Pædagogisk Råd og Udviklings Forum (PRUF)
  • – MIO
  • – Bestyrelsen
  • – Pædagogisk råd, herunder elevrådet.

  Med afsæt i tidligere udviklingsarbejde samt nyeste elevtrivselsundersøgelse 2015 er der fokus på følgende områder:

  • – Fortsat udvikling af elevkompetencer 
  • – Udvikling af fællesskabet på tværs af klasser og årgange
  • – Fortsat udvikling af organisation og undervisning
  • – Udvikling af bygningen.

   

Copyright © 2018 Solrød Gymnasium. Alle rettigheder forbeholdes.

Hjemmeside af AWORK Webbureau