Vision og Mission

MISSION

På Solrød Gymnasium uddanner vi vores elever til modigt, klogt og myndigt at navigere i en tid præget af uoverskuelige informationsstrømme. Vi er et gymnasium i Køge Bugt, der fordrer faglighed, anstrengelse og evnen til at udvise omsorg.  Vi mener, at viljen til at indgå taktfuldt og ansvarligt i et fællesskab er afgørende for andres og egen læring og udvikling. Vi gør det klart for vores elever, at de har pligt til at dygtiggøre sig og engagere sig for andres og egen skyld. Derfor siger vi til den enkelte elev: Spørg ikke, hvad din skole kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for din skole.  På samme måde siger vi til os selv: Spørg ikke, hvad eleverne kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for eleverne!

VISION

Vi er det naturlige valg for unge i lokalområdet. Det gælder selvfølgelig Solrød, men også områder som Stevns, Køge, Greve, Borup, Ejby, Albertslund, Brøndby og så videre. Vi ønsker, at være den toneangivende gymnasiale uddannelsesinstitution i Køge Bugt området. Vores ambition er at være en skole med en stærk fælles ånd og værdisætning, som skaber grundlag for høj faglighed og personlig udvikling for både elever og medarbejdere. Alle vore elever skal være engagerede og udfordres. Alle vore medarbejdere skal være engagerede og udfordres. Vores ambition er, at vores elever dannes til at være idérige, entreprenante og dedikerede med sikre identiteter, med dybe personligheder og med mod til at tage selvstændig stilling og på uselvisk vis udvise omverdensforståelse og medmenneskelighed. Det skal være vores kendetegn, at vi uddanner eleverne til afklaret myndighed, så de kan navigere i livet med indsigt, omtanke, rummelighed, engagement og respekt i en globaliseret og foranderlig verden.

VÆRDIER

Venlighed

Vi indgår hver dag i relationer til andre mennesker, hvis liv vi derfor kommer til at have betydning for. På Solrød Gymnasium mener vi derfor, at ingen er sig selv nok. Bevidstheden herom fordrer en særlig pligt, nemlig pligten til hver dag omsorgsfuldt at tage ansvar for hinanden og møde hinanden efter den gyldne regel om, at vi gør mod andre som vi vil have, at andre skal gøre mod os.

 

Vilje

Det kan være svært og forbundet med frustration at skulle lære nyt. For at kunne lykkes med at indfri det potentiale, som vi tror på, at alle vores elever har, kræver det derfor, at man som elev er indstillet på en vedholdende, dedikeret indsats samt, at man har modet til at påtage sig nye udfordringer, også selvom man ikke altid føler sig på sikker grund. På Solrød Gymnasium gør vi alt for at stå dygtigt til rådighed for vores elever i samarbejdet om at lykkes med denne proces.

 

Medborgerskab

På Solrød Gymnasium ønsker vi at klæde vores elever på til at skulle være aktive medborgere. Vi tilskynder derfor til, at alle deltager så meget som muligt i skolens liv – både i og uden for klasseværelset. Vi ønsker herigennem at fremme lysten til at engagere sig, evnen til at argumentere samt viljen til tolerant og med respekt for mangfoldighed at kunne møde hinanden og indgå nødvendige kompromiser.