Studie- og ordensregler

  • Studie- og ordensreglerne skal bidrage til et lærerigt og fagligt undervisningsmiljø. De skal være med til at styrke den aktive deltagelse i undervisningen og i andre skoleaktiviteter. Studie- og ordensreglerne bygger på værdierne respekt, samarbejde og ansvarlighed, og de skal være med til at sikre, at eleverne og medarbejdere på skolen kan være sammen i et trygt og forpligtende fællesskab.

    1. Studieregler handler om elevernes pligt til at deltage aktivt i undervisningen.
    2. Ordensregler indeholder regler for samvær og orden på skolen.

    Læs beskrivelsen af Studie- og ordensreglerne.

    Samme sted kan du også læse om digital dannelse og beredskab ved digital mobning.

Copyright © 2018 Solrød Gymnasium. Alle rettigheder forbeholdes.

Hjemmeside af AWORK Webbureau