Studie- og ordensregler

  • Studie- og ordensreglerne skal bidrage til et lærerigt og fagligt undervisningsmiljø. De skal være med til at styrke elevernes aktive deltagelse i undervisningen og i andre skoleaktiviteter. Studie- og ordensreglerne bygger på værdier som respekt, samarbejde og ansvarlighed, og de skal være med til at sikre, at de forskellige elever og medarbejdere på skolen kan være sammen i et trygt og forpligtende fællesskab.

    • Studieregler handler om elevernes pligt til at deltage aktivt i undervisningen.

    • Ordensregler indeholder regler for samvær og orden på skolen.

     

    Studie- og ordensreglerne er beskrevet i studie-_og_ordensregler(2014 og frem). De er udarbejdet i henhold til ’Bekendtgørelse om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser’ af 4. dec 2006. I hvert afsnit beskrives konsekvenser for elever, der ikke følger reglerne.

Copyright © 2018 Solrød Gymnasium. Alle rettigheder forbeholdes.

Hjemmeside af AWORK Webbureau