Glædestårer, lange omfavnelser og bobler i gyldne strømme. Søskende, forældre og bedsteforældre. Balloner, selfies, flag og langstilkede roser. Det er stemningen på Solrød Gymnasium i denne uge, hvor ni stx- og hf-klasser med studenter blev udklækket – én efter én.

 

Årgangen af stx-studenter har gennemstået begge corona-nedlukninger, for de blev sendt hjem allerede i 1g. På den måde har de skullet kæmpe ekstra engageret for ad flere omgange at bygge et stærkt fællesskab i klassen op. På gangene under de sidste eksaminer var der dog ingen spor efter nedlukninger, afstandskrav og sociale bobler hos hf-eleverne eller stx-eleverne: Venner stod klar til at sende deres skolekammerater ind at trække eksamensspørgsmål, og de stod klar med hvin og kram, når kammeraten kom ud igen med en karakter, der skulle i skrives i huen. For dem der fik 12 var det med erkendelsen af, at de nu skal løbe efter studentervognen til det første stop her i weekenden.

 

Også ved dimissionsmiddagen var fællesskabet i højsædet hos både stx’erne og hf’erne.  Traditionen tro havde fortsætterklasserne pyntet flotte festlokaler op til studenterne, der klassevis og sammen med deres lærere spiste middag, legede lege, skrev i huer, holdt taler og gav lærerne afskedsknus og i flere tilfælde blomster, vin og chokolade. Herefter mødtes de med alle de andre afgangselever til lærerunderholdning, hvor taget en gang imellem løftede sig i skrig og skrål.

 

Det samme gjaldt dimissionen fredag. Vi gør os nu mentalt klar til at se vores elever forlade skolen og drage ud i verden for at gøre en forskel. Eksamensdokumenterne er overrakt som et livslangt bevis. Og eleverne? Ja, for dem venter studenterkørsel, et hav af havefester og i sidste ende et ”vi ses til gammel-elev-fest på SG”.