Nu er der mulighed for at supplere din HF-uddannelse på Solrød Gymnasium med en universitetsfagpakke, hvis du ønsker at søge videre på universitetet. Vi har stadig ledige pladser med skolestart august 2019, så måske er dette din chance for at komme videre til en mellemlang eller lang videregående uddannelse? Vi er tilbage på skolen den 12.8. 2019 – ring 56184000, hvis du vil høre mere.

Hvor længe tager det at supplere sin 2-årige HF?

Fagpakken har det officielle navn SOF (Supplerende Overbygningsforløb), og den skal kunne tages på 6 måneder. Det kan være direkte efter din HF eller på et senere tidspunkt, hvis du først senere bestemmer dig for at søge ind på en universitetsuddannelse. Dog vil det koste penge, hvis du først gør det senere end 2 år efter jeres HF-eksamen.

Hvor kan jeg tage suppleringsuddannelsen efter min tid på Solrød Gymnasium?

SOF’en kan tages på KVUC (Københavns VUC) og Niels Brock.På Sjælland er det derudover kun VUC Storstrøm (Næstved og Nykøbing F.), samt Nordvestsjællands HF & VUC, som i år udbyder overbygningsforløbet.

Hvilke fag kan jeg supplere med?

SOF sammensættes af forskellige fagløft, rettet mod den uddannelse du vil søge videre på. Sammensætningen af din fagpakke skal du tale med VUC om, når du ansøger om optagelse på SOF. Der kan være forskel på, om fagene i SOF er forudbestemte, eller om du selv kan være med til at sammensætte forløbet, så du samtidig kan opfylde eventuelle specifikke adgangskrav.

Skulle det igennem SOF ikke være muligt at lave alle de fagløft du har brug for, kan du efterfølgende supplere disse fag (GSK).

Kan jeg få SU?

Som udgangspunkt vil det være muligt at søge om SU, men også det skal du tale med VUC om.


Disse links er til KVUCs og Niels Brocks sider for SOF:

[https://kvuc.dk/uddannelser/gsk/supplerende-overbygning/

https://nielsbrock.dk/gsk-og-enkeltfag/supplerende-overbygning

Her kan du også læse om SOF:

https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/enkeltfagogsupplering/supplerende-overbygningsforloeb-sof


Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at ringe til os på 56184000. Handler din henvendelse sig specifikt om SOF, så kan Cæcilie fra Studievalg Danmark (Center Sjælland) kontaktes på tlf. 33332072
/cbl@studievalg.dk.

Hvis du er nysgerrig, kan du finde bekendtgørelsen her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209133