Elevskabe

På SG er det muligt for eleverne at leje skabe.

Skabene lejes for hele studieperioden.

Der er forskellige skabstyper og placering af skabe:

A-fløj/stueetage: Skabsleje er 300,- for stx/200,- for hf. Skabene kan deles af 2 elever.  Skabene er velegnet som til elever med eliteidræt pga. plads til sportstaske.

A-fløj/1-sal: Skabsleje er 300,- for stx /200,- for hf. Skabene kan deles af 3 elever. Der er nøgle til skabene og et depositum pr. nøgle på kr. 100,- som returneres v. aflevering.

B-fløj/Naturvidenskab: Skabsleje er 300,- for stx /200,- for hf. Skabene kan deles af 2 elever.

E-fløj/v. indgangen til SG: Skabslejen er 150,- for stx /100,- for hf. Skabene kan ikke deles/de er små.

Skabe kan ikke deles af elever på forskellige årgange.

For alle skabe er det gældende at ansøgningsskema kan afhentes i Lokale A4 umiddelbart efter studiestart – ansøgningsfrist fremgår af skemaet.

Inden september måned får alle besked om der er skab til dem.

Ved afslutning af stx/hf uddannelsen skal skabene tømmes og evt. nøgle returneres mod udbetaling af depositum.

Herefter overgår skabene igen til SG og skabene kodes om.

Af forsikringsmæssige hensyn må der ikke opbevares værdigenstande i skabene. Alle skabe aflåses ved fester.

Sidst opdateret 25 Mar, 2021