Elevskabe

Lej et elevskab i din studieperiode

På Solrød Gymnasium er det muligt at leje skabe, så man ikke behøver at slæbe alle sine ting frem og tilbage.

 

Der er forskellige skabstyper og placering af skabe

A-fløj, stueetage
Skabsleje er 300 kr for stx og 200 kr. for hf.
Der er kode til skabene, og de kan deles af 2 elever.

A-fløj, 1-sal
Skabsleje er 300 kr for stx og 200 kr. for hf.
Der er nøgle til skabene, og de kan deles af 2-3 elever.

B-fløj, naturvidenskab
Skabsleje er 300 kr for stx og 200 kr. for hf.
Der er kode til skabene, og de kan deles af 2 elever.

E-fløj, ved indgangen til gymnasiet
Skabslejen er 150 kr. for stx og 100 kr. for hf.
Der er kode til skabene, som ikke kan deles; de er ret små.

———————————————–

Skabene lejes for hele studieperioden, og man kan ikke få pengene tilbage.
Skabe kan ikke deles af elever fra forskellige årgange.
Ansøgningsskema kan hentes på kontoret kort efter studiestart.
Der er ikke skabe nok til alle, og der bliver trukket lod om dem.
Inden september måned får alle besked, om de har fået et skab.
Ved afslutning af uddannelsen skal skabene tømmes.

Af forsikringsmæssige hensyn må der ikke opbevares værdigenstande i skabene. Alle skabe aflåses ved fester.