Valgfag fra 2017

Valgfag

Vi tilbyder følgende valgfag på Solrød Gymnasium:

Faggruppe

Valgfag

Fagniveau

A B C

Kunstneriske fag

Billedkunst X

X

Dramatik

X

X

Mediefag

X

X

Musik

X

X

Naturvidenskabelige fag

Biologi

X

Fysik

X

X

Kemi

X X

X

Naturgeografi

X

X

Fremmedsprog

Engelsk

X

Fransk begynder

X

Fransk fortsætter

X X
Spansk begynder X

Tysk begynder

X

Tysk fortsætter

X X
Astronomi

X

Erhvervsøkonomi

X

Filosofi

X X
Idræt

X

Informationsteknologi

X

Innovation

X

Matematik X

X

Psykologi

X X
Retorik

X

Samfundsfag X

X

  • For at vælge et fag på A-niveau, kræves det, at man har afsluttet det på B-niveau. Begyndersprog skal dog altid afsluttes på A-niveau.
  • For at vælge et fag på B-niveau, kræves det, at man har afsluttet det på C-niveau. Idræt B kan dog følges sideløbende med idræt C.
  • For at vælge et fag på C-niveau, kræves det, at man ikke tidligere har haft det i uddannelsen.