Værdigrundlag

 • På Solrød Gymnasium samarbejder vi om at skabe de bedste forudsætninger for at eleverne kan følge deres uddannelsesdrømme, når de forlader os igen efter enten 3 års stx eller 2 års hf.

  Derfor prioriterer vi en lærerstab, der brænder for at give vejledning i øjenhøjde og alsidig undervisning på et højt niveau.

  Det sker i et nært ungdomsmiljø, hvor rummelighed og viljen til at yde sit bedste må være i centrum. Et miljø, hvor en del af de skriftlige opgaver ligger i skoletiden med lærerhjælp. Hvor bl.a. studievejledere, coaching, tutorer og mentorer er en mulighed, hvis trivslen er truet for en tid. Hvor fællesarrangementer, studieture og ekskursioner bringer den daglige undervisning ud i verden, tættere på mennesker, erhvervs- og kulturliv.

 • På Solrød Gymnasium samarbejder vi om at skabe de bedste forudsætninger for at eleverne kan følge deres uddannelsesdrømme, når de forlader os igen efter enten 3 års stx eller 2 års hf.

  Derfor prioriterer vi en lærerstab, der brænder for at give vejledning i øjenhøjde og alsidig undervisning på et højt niveau.

  1) Vi har involveret os i to større udviklingsprojekter via undervisningsministeriet:

  a) Faglig overordnet strukturstøtte til eleverne på HF:

  – Næsten lektiefrit HF (afleveringer og værklæsning foregår delvis som forberedelse.) Undervisningen tilrettelægges,   så den træner studieteknikker på stedet og i nært samarbejde med faglæreren.

  – Kultur- og samfundsfag er flyttet til HF, for at skabe størt mulig koncentration om de større fag.

  b) Faglig støtte til elever med NF, samt skriftligt kemi og skriftligt musik på A-niveau.

  – Alle tre faggrupper arbejder målrettet på kvalitetsløft i fagene i samarbejde med ledelsen.

  2) Vi arbejder aktivt for at fastholde og udvikle den daglige trivsel for alle elever:

  a) Vores studievejledning har tilknyttet en skolepsykolog som en internt arbejde coach.

  b) I august 2015 gennemfører studievejledningen desuden efteruddannelse i mediationsamtaler og anden konflikthåndtering på klasse- og individniveau.

  c) Under elevrådet og i samarbejde med en tilknyttet lærer har SG tilknyttet et mentorkorps af særligt udvalgte elever.

  d) Fra august 2015 intensiverer vi den interne kommunikation mellem arbejdende lærerteams og ledelse,  mellem lærerteams og klassen lærere,  mellem klassens lærer og eleverne, samt mellem klassens lærere og studievejledningen.

  3) Vi støtter eleverne i at opfylde kravene om skriftlig udvikling:

  Foruden indlagt elevtid i skemaet, så har vi følgende indstanser:

  a) Lektieværksted, hvor elever frivilligt kan komme og få hjælp til de skriftlige opgaver og lektier generelt.

  b) Skrivestue, som er en sanktion ved elevers manglende skriftlige afleveringer og dermed forsømte træning i fags skriftlige dimension.

  Læs hele Solrød Gymnasiums værdigrundlag her.

Copyright © 2017 Solrød Gymnasium. Alle rettigheder forbeholdes.

Hjemmeside af AWORK Webbureau