Udviklingsfokus

På Solrød Gymnasium samarbejder vi om at skabe de bedste forudsætninger for at eleverne kan følge deres uddannelsesdrømme.

 

  • Derfor prioriterer vi en lærerstab, der brænder for at give vejledning i øjenhøjde og alsidig undervisning på et højt niveau.
  • Ligeledes prioriterer vi kontakten med grundskoleeleverne allerede før de kommer her, gennem brobygning, Naturvidenskabsfestival, tilbud om understøttende undervisning, Juniortalent (i samarbejde med ATU) og en velkomstaften for alle nye elever i juni måned.
  • Vi har længe været i fuld gang med den nye gymnasiereform (starter i 2017), så de nye krav integreres bedst muligt i de unges hverdag her på stedet.
1) Vi har involveret os i to større udviklingsprojekter via undervisningsministeriet:

a) Faglig overordnet strukturstøtte til eleverne på HF:

– Lektieintegrerende HF (afleveringer og værklæsning foregår delvis som forberedelse.) Undervisningen tilrettelægges,  så den træner studieteknikker på stedet og i nært samarbejde med faglæreren.

b) Faglig støtte til elever med NF, samt skriftligt kemi og skriftligt musik på A-niveau.

– Alle tre faggrupper arbejder målrettet på kvalitetsløft i fagene i samarbejde med ledelsen.

2) Vi arbejder aktivt for at fastholde og udvikle den daglige trivsel for alle elever:

a) Vores studievejledning har tilknyttet en skolepsykolog samt en internt arbejde coach.

b) Allerede i august 2015 gennemførte studievejledningen efteruddannelse i mediationsamtaler og anden konflikthåndtering på klasse- og individniveau.

c) Under elevrådet og i samarbejde med en tilknyttet lærer har SG tilknyttet et mentorkorps af særligt udvalgte elever.

d) Siden august 2015 har vi intensiveret vi den interne kommunikation mellem arbejdende lærerteams og ledelse,  mellem lærerteams og klassen lærere,  mellem klassens lærer og eleverne, samt mellem klassens lærere og studievejledningen.

3) Vi støtter eleverne i at opfylde kravene om skriftlig udvikling:

Foruden indlagt elevtid i skemaet, så har vi følgende indstanser:

a) Formativ feedback til eleverne med fokus på nyere pædagogisk forskning om skriftligt arbejde

b) Skriveworkshops ved store opgaver som StudieRetningsProjektet (STX) og Større Skriftlig Opgave (HF)

c) Lektieværksted, hvor elever frivilligt kan komme og få hjælp til de skriftlige opgaver og lektier generelt.

d) Skrivestue, som er en sanktion ved elevers manglende skriftlige afleveringer og dermed forsømte træning i fags skriftlige dimension.

Sidst opdateret 7 Sep, 2018