Både faggrupper, ledelse og lærerteams på de forskellige studieretninger kan etablere fælles aktiviteter og arrangementer.

Disse støtter det sociale samvær på tværs af klasser og årgange, det faglige perspektiv eller mindst lige så vigtigt: Den almene dannelse.

Arrangementerne kan være for hele skolen, for sammensatte klasser, enkelte årgange eller studieretningsklasser, og det kan være i form af temadage, koncerter, politiske arrangementer, foredrag m.m.

teaterkoncert 1