Udvalg

Vi er altid i gang med at styrke den faglige profil for Solrød Gymnasium. Det foregår i den daglige undervisning, men også i følgende pædagogiske udviklingsfora i 2019/2020:

Pædagogisk Råd og Udviklingsforum (PRUF)
Styregruppen for PRUF er: Astrid Trier Mørk (formand), Bjarne Thams (ledelsesrepræsentant), Trine Brix (faglig pædagogisk koordinator), Lotte Raaschou og Flemming Lindquist Hansen (lærerrepræsentanter), Trine Pedersen (tillidsrepræsentant) og den siddende elevrådsformand.

Pædagogiske udvalg under PRUF:

  1. Evalueringsudvalg (Kathrine Kofod-Frederiksen, Steen Ingemann Jørgensen, Jens Boeg Winge)
  2. Digital Dannelse (tre elever + Trine Brix, Astrid Trier Mørk og Julie Lykke Jensen)
  3. Udvikling af mentorordning i samarbejde med elever (Esben Laursen og Jesper Thorhauge Pedersen)
  4. Andet fremmedsproggruppen: Signe Flyckt Damkjær, Peter Damgaard Sørensen, Mette Bang Dons, Dorthe Klingenberg, Rasmus Sørensen, Frida Thorsen, Lotte Gam Raaschou og Michala Hammer.

Festudvalg
Gallafest og Gammel G-fest (for tidligere elever): Mikkel Teglgaard Jensen og Jakob Poulsen
Udvalgets opgaver er: Arrangement af gallafest, Gammel G-fest og dimissionsfest (for studenter og lærere).

Intro-udvalg
Opgaver: At arrangere skolens intro-dag for de kommende 1.g- og 1.hf-elever. Indledningsvis står udvalget også for at uddanne de ca. 60 tutorer (elever fra skolen), der medvirker til at gennemføre introdagen. Endelig står udvalget for at arrangere skoleårets første fællesarrangement: Grillaftenen (Jakob Poulsen og Troels Wolf).

MIO
(MedarbejderIndflydelsesOrgan)
Udvalget består af:
Formand: Bjarne Grevsen Thams (rektor)
Næstformand: Trine Pedersen (tillidsrepræsentant)
Øvrige (automatisk): Laura Dall Køhler (sikkerhedsrepræsentant) og vicerektor
Valgte: John Randrup (TAP), Anne Jarlholm-Jensen (TAP) og Astrid Trier Mørk (PRUF-formand), Mathilde Schou og Line Florman Harder (lærerrepræsentanter)
Referent: Annie Christensen (uddannelsesleder)

Sikkerhedsudvalg

Udvalget består af: Laura Dall Køhler og Henrik Brinkmann Olsen
Udvalgets opgaver er: At sørge for, at de sikkerhedsmæssige foranstaltninger i og uden for undervisningen er overholdt.

Økonomi- og kursusudvalget

Udvalget består af: Anne-Marie Randløv Olsen, Annie Christensen, Niels Dreyer Sørensen.
Udvalgets opgaver er: At bevillige ressourcer til efteruddannelse og kurser samt fagenes undervisningsmaterialer.

Sidst opdateret 3 Dec, 2019