Udvalg

Vi er altid i gang med at styrke den faglige profil for Solrød Gymnasium. Det foregår i den daglige undervisning, men også i følgende pædagogiske udviklingsfora i 2018/2019:

 

Pædagogisk Råd og Udviklingsforum (PRUF). Styregruppen for PRUF er: Trine Brix (ledelsesrepræsentant), Line Florman Harder, Flemming Lindquist Hansen (lærerrepræsentanter), Astrid Trier Mørk (formand) og Trine Pedersen (tillidsrepræsentant) + elevrådsformand.

Pædagogiske udvalg under PRUF:

  1. Udvalgsarbejde med evaluering i reformåret (Kathrine Kofod-Frederiksen, Steen Ingemann Jørgensen, Jens Boeg Winge)
  2. Digital Dannelse (tre elever + Trine Brix, Astrid Trier Mørk og Julie Lykke Jensen
  3. Udvikling af mentorordning i samarbejde med elever (Esben Laursen, Annemette Fabricius
  4. Andet fremmedsproggruppen: Signe Flyckt Damkjær, Peter Damgaard Sørensen, Mette Bang Dons, Dorthe Klingenberg, Rasmus Sørensen, Frida Thorsen, Lotte Gam Raaschou, Inge Kolditz Hansen, Michala Hammer, Christoph Bøgevig-Ruffing.
  5. Desuden arbejdes der videre med HF og STX i forbindelse med reformen.

Festudvalg
Gallafest og Gammel G-fest (for tidligere elever): Mikkel Teglgaard Jensen og Jakob Poulsen
Udvalgets opgaver er: Arrangement af gallafest, Gammel G-fest og dimissionsfest (for studenter og lærere).

Intro-udvalg
Opgaver: At arrangere skolens intro-dag for de kommende 1.g- og 1.hf-elever. Indledningsvis står udvalget også for at uddanne de ca. 60 tutorer (elever fra skolen), der medvirker til at gennemføre introdagen. Endelig står udvalget for at arrangere skoleårets første fællesarrangement: Grill-aftenen (Jakob Poulsen og Troels Wolf).

MIO
(MedarbejderIndflydelsesOrgan)
Udvalget består af:
Formand: Bjarne Grevsen Thams (rektor)
Næstformand: Trine Pedersen
Øvrige (automatisk): Laura Dall Køhler (sikkerhedsrepræsentant) og Hans-Christian Pedersen
Valgte: Niels Dreyer Sørensen (tillidsmandssuppleant), John Randrup (TAP), Anne Jarlholm-Jensen (TAP) og Astrid Trier Mørk (PRUF-formand),
Referent: Annie Christensen

Sikkerhedsudvalg

Udvalget består af: Anne-Marie Randløv Olsen og Hans-Christian Pedersen
Udvalgets opgaver er: At sørge for, at de sikkerhedsmæssige foranstaltninger i og uden for undervisningen er overholdt.

Økonomi- og kursusudvalget

Udvalget består af: Anne-Marie Randløv Olsen, Annie Christensen, Niels Dreyer Sørensen.
Udvalgets opgaver er: At bevillige ressourcer til efteruddannelse og kurser samt fagenes undervisningsmaterialer.