Udvalg

Vi er altid i gang med at styrke den faglige profil for Solrød Gymnasium. Det foregår i den daglige undervisning, men også i følgende pædagogiske udviklingsfora i 2017/2018:

 

Pædagogisk Råd og Udviklingsforum (PRUF). Styregruppen for PRUF er: TB (ledelsesrepræsentant), LF, FH (lærerrepræsentanter), AM (formand) og TP (tillidsrepræsentant) + Elevrådsformand.

Pædagogiske udvalg under PRUF:

  1. Udvalgsarbejde med evaluering i reformåret (KK, SJ, JW)
  2. Digital Dannelse (3 elever + TB, AM og JJ)
  3. Udvikling af mentorordning i samarbejde med elever (EL, AFa)
  4. 2. fremmedsproggruppen: Si, PD, MD, DK, SD, RS, FT, LR, IK, Mi, CB.
  5. Desuden arbejdes der videre med HF og STX i forbindelse med reformen.

Se procesmodel for Pædagogisk Råd og Udviklingsforum her

Festudvalg
Gammel G-fest og Årsfest: MJ, JP,
Dimission: Administrationen
Udvalgets opgaver er: Arrangement af årsfest (gallafesten), gamle elevers fest (fest for tidligere elever) og dimissionsfesten (for studenter og lærere).

Intro-udvalg

August: At arrangere skolens intro-dag for de kommende 1.g- og 1.hf-elever. Indledningsvis står udvalget også for at uddanne de ca. 60 tutorer (elever fra skolen), der medvirker til at gennemføre introdagen. Endelig står udvalget for at arrangere skoleårets første fællesarrangement: Grill-aftenen (JP, TW.)

MIO

(MedarbejderInformationsOrgan)
Udvalget består af:
Formand: Bj (rektor)
Næstformand: TP
Øvrige (automatisk): AO (sikkerhedsrepræsentant), HC
Valgte: DS (Tillidsmandssuppleant), JR (TAP), MB (TAP), AM (PRUF-formand),
Referent: AC

Sikkerhedsudvalg

Udvalget består af: AO, HC
Udvalgets opgaver er: At sørge for, at de sikkerhedsmæssige foranstaltninger i og uden for undervisningen er overholdt.

Økonomi- og kursusudvalget

Udvalget består af: AO, AC, DS.
Udvalgets opgaver er: At bevillige ressourcer til efteruddannelse og kurser samt fagenes undervisningsmaterialer.