Skema over HF-Sundhedspakken

Skemaet viser Fagpakkefagene Biologi B og Idræt B i 3. og 4. semester. Obligatorisk fag og faggrupper består af Dansk A og Engelsk B 1. til 4. semester, mens Matematik C og Naturvidenskabelig faggruppe kun ligger i 1. og 2. semester. Kultur- og samfundfagsgruppe ligger i 1. og 3. semester. Kunstetisk fag/idræt C varer kun første semester.
Valgfag består af et valgfag C eller C til B i 3. og 4. semester.
Skemaet viser Fagpakkefagene Biologi B og Idræt B i 3. og 4. semester. Obligatorisk fag og faggrupper består af Dansk A og Engelsk B 1. til 4. semester, mens Matematik C og Naturvidenskabelig faggruppe kun ligger i 1. og 2. semester. Kultur- og samfundfagsgruppe ligger i 1. og 3. semester. Kunstetisk fag/idræt C varer kun første semester.
Valgfag består af et valgfag C eller C til B i 3. og 4. semester.
Øvrige aktiviteter består af Projekt- og praktikforløb består af 1.-3. semester, SSO i 4. semester og Puljetimer i 1.-4. semester.

Fordeling er blot et skøn og vælger du ikke idræt på C-niveau, kan du ikke senere vælge Sundhedspakken.