Klassernes ledelsesrepræsentanter

 • Dette er en oversigt over, hvilke klasser der i 2016-17 er i hvilke studieretninger. Samtidigt er det en oversigt over, hvilken leder, der er tilknyttet studieretningen og dens klasser gennem de tre årgange.

  Denne struktur er en fordel for sikringen af vidensdeling, synergi og progression under planlægningsmøder og generelt gennem året. Dog er det stadig studievejleder og HC, der danner primær kontakt til klassernes teams ved løsningen af konkrete fraværsproblematikker gennem skoleåret.

  Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B (biotek-studieretning)
   
  Klasse Tilknyttet ledelsesrepræsentant: AS
  1x/G1  
  2x  
  3x  
   
  Matematik A, Fysik B, Kemi B (mat/fys-studieretning)
   
  Klasse Tilknyttet ledelsesrepræsentant: AC
  1y/G2  
  2y  
  3y  
     
   
  Biologi A, Idræt B, Matematik B (Bio/idræt-studieretning)
   
  Klasse Tilknyttet ledelsesrepræsentant: AC
  1z/G3  
  2z  
   3z  
   
  Engelsk A, Spansk A, Psykologi B (sproglig studieretning)
   
  Klasse Tilknyttetledelsesrepræsentant: HC
  1a/G6  
  2a  
  3a  
   
  Samfundsfag A, Matematik B, Psyk C/Naturgeo B
   
  Klasse Tilknyttet ledelsesrepræsentant: HC
  3e  
   1d/G5  
   
  Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B (samf/eng–studieretning)
   
  Klasse Tilknyttet ledelsesrepræsentant: TB
  1c/G4,  
  2c, 2d  
  3c, 3d  
   
  Musik A, Engelsk A og samf B, eller Engelsk A, Samf B, Mat B  (musik-studieretning)
   
  Klasse Tilknyttet ledelsesrepræsentant: AS
  1b/G6  
  2b  
  3b  
   
  HF
  Tilknyttet ledelsesrepræsentant: HC
  Klasse  
  1p  
  1q  
  2p  
  2q  
     

Copyright © 2017 Solrød Gymnasium. Alle rettigheder forbeholdes.

Hjemmeside af AWORK Webbureau