Fagpakker for HF

Pønser du på at starte på HF på Solrød Gymnasium i 2019 , kan du her se, hvilke fagpakker, du kan vælge. 

Du kan vælge mellem tre fagpakker med hver sit tema:

  • Medier
  • Sundhed
  • Samfund

Klik på de blå bokse nedenfor for at læse om fagpakkerne.

Du kan læse mere om fagpakkerne, og om hvordan du søger ind på Solrød Gymnasium i folderen ‘Studieretninger, fagpakker & valgfag’. Siderne, der handler om HF, er fra side 12-14.