Fagpakker for HF

Til dig som har søgt Solrød Gymnasium og ikke kommer lige fra grundskolen
Hvis du er ansøger til HF og ikke kommer direkte fra grundskolen, skal du have foretaget en standardiseret vurdering for at få afgjort, om du kan blive optaget. Det er den uddannelsesinstitution, du har søgt som 1. prioritet, der foretager vurderingen. På følgende to links kan du læse mere om, hvordan den foregår på Solrød Gymnasium:


Når du skal vælge fagpakker i slutningen af første år, kan du vælge mellem tre temaer:

  • Medier
  • Sundhed
  • Samfund


Klik på de blå bokse nedenfor for at læse om fagpakkerne
Du kan læse mere om fagpakkerne, og om hvordan du søger ind på Solrød Gymnasium i folderen ‘Studieretninger, fagpakker & valgfag’. Siderne, der handler om HF, er fra side 12-14.

Sidst opdateret 27 Nov, 2019