Struktur

HF-strukturen på Solrød Gymnasium

HF-uddannelsen består af en række obligatoriske fag og faggrupper. Dertil kommer et praktisk/musisk-fag og en fagpakke. For både det praktisk/musiske fag og fagpakken gælder, at du skal vælge det i forbindelse med ansøgning om optagelse, og vi opretter klasser, hvor vi kan imødekomme flest mulige ønsker.
Obligatoriske fag
Dansk A, engelsk B, idræt C og matematik C.
Obligatoriske faggrupper
Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)
Kultur- og samfundsfaggruppen (historie B, religion C, samfundsfag C)
Et praktisk/musisk fag
Du kan vælge mellem billedkunst, drama, mediefag og musik (alle på C-niveau), og du skal angive to prioriteter på ansøgningen. Dit valg er bindende.
Fagpakker
Vi tilbyder tre forskellige fagpakker:
1) Kommunikationspakken (engelsk A, psykologi C, retorik C)
2) Samfundspakken (matematik B, psykologi C, filosofi C)
3) Sundhedspakken (biologi B, idræt B)
For alle tre pakker gælder det, at HF kvalificerer til mange af de mellemlange videregående uddannelser. Hvis man skal læse lange videregående uddannelser, vil det på en del samfundsfaglige uddannelser være nødvendigt med matematik B, og på mange naturvidenskabelige uddannelser vil man skulle supplere efter endt HF.
Se dine muligheder på Adgangskortet.
Du kan læse mere om kommunikationspakkensamfundspakken og sundhedspakken.

Sidst opdateret 7 Sep, 2018