Samfundsfag

I samfundsfag arbejder vi med at forstå verden omkring os. Vi undersøger hvordan samfundet fungerer, er opbygget og hvilke kræfter der påvirker den udvikling. Når vi i samfundsfag undersøger verden gør vi det gerne ud fra fx statistikker, avisartikler eller interviews. Samfundsfag er et afgørende fag i dannelsen af oplyste og demokratiske borgere som kan gennemskue aktuelle samfundsfaglige emner. Eftersom vi i samfundsfag interesserer os for samfundets opbygning indgår ekskursioner og studieture med besøg i folketing, parlamenter og interesseorganisationer som en vigtig del af undervisningen.

Fagets hovedområder omfatter blandt andet:

 • Politik
  Politiske grundholdninger i det danske og det globale system, fx Folketingsvalg og EU-traktatændringer, etc.
 • Økonomi
  Økonomiske sammenhænge på nationalt og globalt plan, fx finanskriser, BRIK-landenes økonomisk vækst og mulige magt i fremtiden, WTO-systemet, etc.
 • International politik
  Globale problemstillinger, fx Syrienkrisen, Rusland, USA som supermagt etc.
 • Sociologi
  Identitetsdannelse hos individet, ungdomslivets udfordringer, forskellige sociale gruppers liv, fx nye livsstile, bandekriminalitet, etc.
 • Metode
  I samfundsfag arbejder vi med kvalitative og kvantitative metoder til at undersøge de andre hovedemner og give indsigt i verden omkring os.

Samfundsfag på C-niveau er obligatorisk, og der arbejdes med fagområderne Politik, Økonomi, Sociologi og Metode. Der er ingen skriftlighed i faget.

Samfundsfag på B-niveau er ikke obligatorisk og kan tages som valgfag. Der arbejdes ligesom på C-niveau, men mere teoretisk og metodisk i dybden, med Politik, Økonomi, Sociologi og Metode, og så kommer der en skriftlig dimension i faget, dog uden der gives skriftlig karakter.

Samfundsfag på A-niveau indgår i flere studieretninger og kan vælges som valgfag. Der arbejdes med alle fagets hovedområder samt en skriftlig dimension med karakter.

Her kan du se læreplanerne for stx:


HF

B-niveau

 
 

Sidst opdateret 25 Mar, 2021