Retorik

Retorik handler om kommunikation og formidling. Retorik er evnen til at overbevise. Både i skrift og tale. Du skal først og fremmest selv blive bedre til det. Du lærer at stille dig op og tale for en sag. Og du lærer at skrive forståeligt, troværdigt og overbevisende. Argumentationslæren er central. Man lærer i det hele taget at bruge retorikkens værktøjer.

Men du bliver også undervist i at analysere og vurdere andres skriftlige og mundtlige ytringer ved hjælp af retorikkens værktøjer. Det handler om både professionelle og almindelige menneskers ytringer.

Retorik har desuden en samfundsmæssig dimension. I demokratiske samfund foregår beslutningsprocesser ved, at man forsøger at overbevise hinanden om ens synspunkt. Derfor er det vigtigt for borgeren i et demokratisk samfund både selv at kunne fremføres sine synspunkter på en troværdig og overbevisende måde og at kunne gennemskue politikeres retoriske virkemidler. Dygtige talere kan ændre verden. Tænk på Churchill, Kennedy, Martin Luther King og Barack Obama!

Du kan også lære at trænge igennem med dine budskaber!

 

  • Retorisk analyse
  • Kropssprog og tale
  • Argumentationslære
  • Skriftlig formidling
  • Diskussion
Her kan du se læreplanen for faget:
C-niveau – valgfag

Sidst opdateret 25 Mar, 2021