Organisationen

Organisationsdiagram

Solrød Gymnasium organisationsstruktur består overordnet af 3 dele:

Undervisning, udvikling og drift.

På organisationsplanen herunder kan du se hvilke ansvarsområder, der ligger under hver af de tre dele.

Diagram over organisationsopbygningen på Solrød Gymnasium

Organisationen består af Ledelsen: Rektor, Vicerektor og 3 uddannelsesledere, som administrerer tre områder: Undervisning, Drift og Udvikling. Undervisning består af Læsevejledning, Studievejledning, Klasseteam, Faggrupper, AT Følgegruppe, AP Følgegruppe, NV Følgegruppe, HF Følgegruppe. Drift består af Økonomiudvalg, Sekretariat, Sikkerhedsgruppe, Skemalægning, IT-Vejl og AV, Rengøring, Teknik og Service. Udvikling består af PR og info, Evaluering & Kvalitetssikring, Ad hoc udvalg, Fælles udvalg, PRUF, Elevråd, MIO og Kursusleder.

Sidst opdateret 25 Mar, 2021