Organisationen

Organisationsdiagram

Solrød Gymnasium organisationsstruktur består overordnet af 3 dele:

  1. Undervisning 
  2. Udvikling
  3. Drift

 

På organisationsplanen herunder kan du se hvilke ansvarsområder, der ligger under hver af de tre dele.

Diagram over organisationsopbygningen på Solrød Gymnasium

Organisationen består af Ledelsen: Rektor, Vicerektor og 3 uddannelsesledere, som administrerer tre områder: Undervisning, Drift og Udvikling. Undervisning består af Læsevejledning, Studievejledning, Klasseteam, Faggrupper, AT Følgegruppe, AP Følgegruppe, NV Følgegruppe, HF Følgegruppe. Drift består af Økonomiudvalg, Sekretariat, Sikkerhedsgruppe, Skemalægning, IT-Vejl og AV, Rengøring, Teknik og Service. Udvikling består af PR og info, Evaluering & Kvalitetssikring, Ad hoc udvalg, Fælles udvalg, PRUF, Elevråd, MIO og Kursusleder.

Sidst opdateret 5 May, 2022