Der findes flere nyttige indgange på Internettet til hjælp ved opgaveskrivning :

skrivOpgave.dk

Lavet af folkebibliotekerne. – Gode råd og links til valg af opgave, problemformulering mv.

Fagan Finder – Web Page Information Viewer

Brug Fagan til at finde oplysninger om websider – nyttigt, hvis det er svært at finde information herom. “Use this page to find information about a web page, similar pages, translations, backlinks, and cached copies. Just enter a URL in the textbox at the top and click on the links”

Prøv selvfølgelig også at højreklikke på den pågældende side – eller prøv at fjerne hvad der står til højre for hver / indtil du kommer til startsiden.

 

Wikipedia

Brug ikke “Wikipedia” – i hvert fald ikke uden at have dobbeltchecket oplysningerne!
Enhver kan redigere i Wikipedia – også selvom han/hun ikke har det fjerneste kendskab til emnet!

Se alternativer under leksika


Brug af webbaseret materiale i opgaver

Du skal altid huske:

En kritisk vurdering af websiden

Angiv altid den fulde URL (webadresse) til den/de sider, du bruger materiale fra: alle oplysninger skal kunne tjekkes!

Gem eller udskriv– med datoangivelse – det materiale fra nettet, du bruger i en opgave: tænk hvis siden var fjernet på det tidspunkt, hvor lærer og censor sidder og retter! Det sker! Du kan blive bedt om at give en kopi til lærer /censor.

Undgå afskrift/plagiering!

HUSK ALTID SIDEHENVISNINGER/NOTER TIL DEN ANVENDTE LITTERATUR!

Brug dine egne ord – omskriv og anvend citater, hvor det skønnes nødvendigt.