Opgaveskrivning

Som 1.g’er har du her vejledningen til Dansk-historie-Opgaven 2018, også kaldet DHO: Læs den grundigt både før og mens du skriver, så du er sikker på at få det hele med.

Dansk-historieopgaven 2018 En vejledning til eleverne (DHO)

Til højre findes vores andre opdaterede vejledninger til store opgaver på Solrød Gymnasium.