Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger sig med tekster og billeder fra den græske og romerske oldtid i perioden 500 f.v.t. til 400 e.v.t., hvori værdier, begreber og formsprog, der blev normgivende for europæisk kultur, kommer til udtryk.

 

Man skal i oldtidskundskab arbejde med fem søjler. De tre søjler er nogenlunde faste, nemlig en epossøjle, hvor der skal læses Homer, en filosofisøjle, hvor mange læser Platon, og en kunstsøjle, hvor kunst fra oldtidens verden analyseres og perspektiveres. Der er derudover to tekstsøjler med valgfrit tema, som eksempelvis kunne være:

 

  • Demokrati
  • Drama
  • Historieskrivning
  • Religion og mytologi
Du kan læse oldtidkundskab på C-niveau
Her kan du se læreplanen der gælder for elever, der starter i gymnasiet fra 2017 og frem:
Her kan du se læreplanen der gælder for elever, der startede i gymnasiet i 2016 og tidligere: 

Oldtidskundskab ligger i 2. eller 3. g.
Se mere om oldtidskundskab på www.antikken.nu og EMU.