Tirsdag den 3/11 havde lektor Ravn arrangeret SHAKESPEARE-workshop med sine to engelsk A-niveau klasser. Det drejede sig om 3.d og 2.c, som fik lært hinanden endnu bedre at kende på kryds og tværs.

Skuespiller Rikke Liljenberg underviste på workshoppen ud fra tragedien ROMEO and JULIET med tekststykker, stemmeprøver og kropssprog.

Vi blev bevidste om lydlige, sproglige og kropslige sider ved at sige replikker – og om dette udødelige Shakespeare-drama i al almindelighed.

shakespeare6