Naturgeografi

I naturgeografi beskæftiger vi os med samspillet mellem natur og menneske. Vi arbejder grundlæggende med naturprocesser og naturforhold på Jorden. Hvordan vi udnytter naturens ressourcer, og hvorledes vi gennem vores produktion og levevis påvirker det naturlige miljø. I naturgeografi arbejder vi altid med relevante og aktuelle problemstillinger, f.eks.:
  • Global opvarmning – fup eller fakta?
  • Grønlandspumpen – hvad i alverden er det for noget?
  • Hvordan er vores landskab, de høje bjerge og vulkaner dannet?
  • Hvorfor er der ikke store jordskælv i Danmark?
  • Kommer vi til at mangle rent drikkevand i Danmark?
  • Hvornår slipper olien i Nordsøen op, og hvad så?
Er naturgeografi et obligatorisk fag? Nej, – men indgår som fag i de fleste studieretninger.

Er naturgeografi et studieretningsfag? Naturgeografi indgår som studieretningsfag på B-niveau.

Er naturgeografi et valgfag? Naturgeografi kan vælges som valgfag på C- eller B-niveau. Naturgeografi C kan hæves til B-niveau.

Eksperimenter og ekskursioner indgår som en naturlig del af faget, ligesom faget er et oplagt studietursfag.

Her kan du se læreplanerne der gælder for elever, der starter i gymnasiet fra 2017 og frem:
B-niveau
C-niveauHer kan du se læreplanerne der gælder for elever, der startede i gymnasiet i 2016 og tidligere:
B-niveau
C-niveau

Naturgeografis hjemmeside på EMU