Matematik

Hvad er matematik på gymnasiet?

Vi tager afsæt i de ting du har lært i folkeskolen og bygger ovenpå. Du vil nok opleve højere krav til præcisionen i både det skriftlige og mundtlige arbejde. Du vil også få trænet din logiske tankegang og arbejde med hvordan man argumenterer i matematik. I hvor høj en grad afhænger af dit valgte niveau (A, B og C, hvor A er det højeste).

Computer Algebra System (CAS)

Vi bruger computeren til at regne opgaver, forstå og udforske matematiske begreber. Eksempler på software vi benytter er: Maple, TI n’spire CAS, GeoGebra og WordMat.

Lektiecafé

Hver uge har vi en-tre eftermiddage, hvor du kan få hjælp af en matematiklærer, assisteret af dygtige A-niveau elever.

Ekstra

  • Inspirationskurser – Gennem UNF (Ungdommens Naturvidenskabelige Forening)
  • Georg Mohr Konkurrencen – Prestigefuld national matematik-konkurrence for alle landets ungdomsuddannelser. På Solrød Gymnasium laves et fællesarrangement hvor klasserne dyster om at løse flest opgaver korrekt på 90 minutter
  • Kreativ Matematik – Der tilbydes 10 forskellige små kreative matematik-workshops hvor fokus er hands-on på anderledes matematik end det man møder i undervisningen til dagligt. Nøgleord er: overraskende sammenhænge og socialt samvær på tværs af både studieretninger og årgange. Alle er velkomne. Der udstedes et diplom man kan vedlægge sit eksamensbevis. Se programmet for foråret 2019.
  • Specielle forløb – Der kan tilrettelægges specielle forløb for en udvalgt gruppe af elever som ønsker at fordybe sig i matematik. Eksempelvis træning til Georg Mohr Konkurrencen eller emner som lægger op til universitetsmatematik.
Du kan tage matematik på A-, B- og C-niveau
 

Her kan du se læreplanerne for faget:
A-niveau – STX
B-niveau – STX
C-niveau – STX 

Sidst opdateret 25 Mar, 2021