Ledelse

Bjarne Thams

Bjarne Thams

Rektor

Se Resultatslønskontrakt 2018-2019

Tlf: 56 18 40 01  E-mail: SGBJ@solgym.dk

Udover at være skolens leder og være en del af et ledelsesteamet, er arbejdsområderne bl.a.:

 • MUS (medarbejderpleje og -udvikling) og GRUS (GRuppeUdviklingsSamtale)
 • Kontakt til bestyrelsen
 • Kontakt til Region Sjælland og fordelingsudvalget
 • Kontakt til Gymnasiefællesskabet
 • Kontakt til lærere og elever sammen med det øvrige ledelsesteam
 • Kontakt til tillidsrepræsentant
 • Optagelse af elever (sammen med uddannelsesleder Allan Simonsen)
 • Gæsteelever
 • Ansættelse af lærere
 • Opgavefordeling (sammen med uddannelsesleder Annie Christensen)
 • Budgetter (sammen med uddannelsesleder Annie Christensen)
 • Udbud af studieretninger og valgfag (sammen med uddannelsesleder Allan Simonsen)
 • Oprettelse af studieretninger og valghold (sammen med uddannelsesleder Allan Simonsen)
 • Udvikling af intern og ekstern kommunikation (sammen med uddannelsesleder Trine Brix)
Hans Christian Pedersen

Hans Christian Pedersen

Vicerektor

Tlf: 56 18 40 07  E-mail: SGHC@solgym.dk

Udover at være rektors stedfortræder og være del af ledelsesteamet, er arbejdsområderne bl.a.:

 • Arbejdsmiljø
 • Pædagogisk udvikling
 • Kontakt til studievejledere, UUV (understøttende undervisning) og Studievalg Sjælland
 • Studie- og ordensregler
 • Fraværskontrol og sygeundervisning
 • Elevaktiviteter, fællestimer, morgensamlinger, fester og elevråd
 • Introduktion (kontakt til udvalg)
 • Dansk/historie-opgave og studieretningsopgave
 • Brobygning, aspiranter og orienteringsmøder
 • Forældremøde 1.g
 • Tilsyn med kantine og rengøring
 • Dimission
 • Afvikling af skriftlige prøver (lokaler, elevfordeling og tilsyn)
 • Almen sprogforståelse (kontakt til udvalg)
 • Udvikling af lektieinkluderende HF
 • Kontakt til lærerteam
 • MUS (medarbejderpleje og -udvikling) og GRUS (GRuppeUdviklingsSamtale)
Annie Christensen

Annie Christensen

Uddannelsesleder

Tlf: 56 18 40 08  E-mail: SGAC@solgym.dk

Udover at være en del af ledelsesteamet, er arbejdsområderne bl.a.:

 • Budgetter (sammen med rektor Bjarne Thams og økonomimedarbejder Marianne Bille)
 • Undervisningsmidler (herunder IT og AV)
 • Opgavefordeling (sammen med rektor Bjarne Thams
 • Samtaler om tidsregistrering
 • Årsplan (sammen med uddannelsesleder Allan Simonsen
 • Feriefridage og omsorgsdage
 • Efteruddannelse (sammen med ØKU og ledelsen)
 • Ekskursioner
 • Længerevarende vikariater
 • Sekretær i MIO (Medarbejder-Informationsorgan)
 • MUS (medarbejderpleje og -udvikling) og GRUS (GRuppeUdviklingsSamtale)
 • Kontakt til lærerteam
Allan Solhøj Simonsen

Allan Solhøj Simonsen

Uddannelsesleder

Tlf: 56 18 40 06  E-mail: SGAS@solgym.dk

Udover at være en del af et ledelsesteam, er arbejdsområderne bl.a.:

 • Eksamensplanlægning
 • Afvikling af mundtlige prøver, parathedsvurderinger og optagelsesprøver
 • Løbende optagelse af nye elever
 • Meritansøgninger
 • Karakterkontrol og oprykning
 • Udbud og oprettelse af studieretninger og valgfag
 • SRP (StudieRetningsProjekt) og SSO (Større Skriftlig Opgave på HF) samt AT-synopser (Almen studieforberedelse)
 • Kontakt til TeamDK-elever.
 • Årsplan (sammen med uddannelsesleder Annie Christensen)
 • Bekendtgørelsesændringer
 • Samarbejde med skemalægger
 • Lectio
 • Naturvidenskabeligt grundforløb
 • Kontakt til lærerteam
 • MUS (medarbejderpleje og -udvikling) og GRUS (GruppeUdviklingsSamtale)