Ledelsen

Bjarne Thams

Bjarne Thams

Rektor

Tlf: 56 18 40 01  E-mail: SGBJ@solgym.dk
Resultatlønskontrakt 2020-2021 (åbner pdf-fil)

Udover at være skolens leder og være en del af et ledelsesteamet, er arbejdsområderne bl.a.:

 • MUS (medarbejderpleje og -udvikling) og GRUS (GRuppeUdviklingsSamtale)
 • Kontakt til bestyrelsen
 • Kontakt til Region Sjælland og fordelingsudvalget
 • Kontakt til Gymnasiefællesskabet
 • Kontakt til lærere og elever sammen med det øvrige ledelsesteam
 • Kontakt til tillidsrepræsentant
 • Optagelse af elever (sammen med uddannelsesleder Allan Simonsen)
 • Gæsteelever
 • Ansættelse af lærere
 • Opgavefordeling (sammen med uddannelsesleder Annie Christensen)
 • Budgetter (sammen med uddannelsesleder Annie Christensen)
 • Udbud af studieretninger og valgfag (sammen med uddannelsesleder Allan Simonsen)
 • Oprettelse af studieretninger og valghold (sammen med uddannelsesleder Allan Simonsen)
 • Udvikling af intern og ekstern kommunikation (sammen med faglig pædagogisk koordinator Trine Brix)
Jeppe Struve Larsen

Jeppe Struve Larsen

Vicerektor

Tlf. 26 25 44 08  E-mail: SGJL@solgym.dk

Ud over at være en del af ledelsesteamet er arbejdsområderne bl.a.:

 • Stedfortræder for rektor
 • Pædagogisk udvikling
 • Udvikling af skolens hf-tilbud
 • Afvikling af skriftlige eksamener og prøver – sammen med Allan Simonsen
 • Elevtrivsel – bl.a. med ansvar for årlige elevtrivselsmålinger
 • Opfølgning på elevfravær
 • Elevaktiviteter
 • Brobygning og introkurser
 • Skolens studie- og ordensregler
 • Referent for skolens bestyrelse
 • Ledelsesrepræsentant i MIO (Medarbejder-InformationsOrgan)
 • Kompetenceudvikling
 • Kontakt til Solrød Idrætscenter
 • MUS (medarbejderpleje og -udvikling) og GRUS (GruppeUdviklingsSamtale)
 • Kontakt til lærerteam

 

Annie Christensen

Annie Christensen

Uddannelsesleder

Tlf: 26 95 31 12  E-mail: SGAC@solgym.dk

Udover at være en del af ledelsesteamet, er arbejdsområderne bl.a.:

 • Budgetter (sammen med rektor Bjarne Thams og økonomimedarbejder Marianne Bille)
 • Undervisningsmidler (herunder IT og AV)
 • Opgavefordeling (sammen med rektor Bjarne Thams
 • Samtaler om tidsregistrering
 • Årsplan (sammen med uddannelsesleder Allan Simonsen
 • Feriefridage og omsorgsdage
 • Efteruddannelse (sammen med ØKU og ledelsen)
 • Ekskursioner
 • Længerevarende vikariater
 • Sekretær i MIO (Medarbejder-Informationsorgan)
 • MUS (medarbejderpleje og -udvikling) og GRUS (GRuppeUdviklingsSamtale)
 • Kontakt til lærerteam
Allan Solhøj Simonsen

Allan Solhøj Simonsen

Uddannelsesleder

Tlf: 56 18 40 06  E-mail: SGAS@solgym.dk

Udover at være en del af et ledelsesteam, er arbejdsområderne bl.a.:

 • Eksamensplanlægning
 • Afvikling af mundtlige prøver, parathedsvurderinger og optagelsesprøver
 • Løbende optagelse af nye elever
 • Meritansøgninger
 • Karakterkontrol og oprykning
 • Udbud og oprettelse af studieretninger og valgfag
 • SRP (StudieRetningsProjekt) og SSO (Større Skriftlig Opgave på HF) samt AT-synopser (Almen studieforberedelse)
 • Kontakt til TeamDK-elever.
 • Årsplan (sammen med uddannelsesleder Annie Christensen)
 • Bekendtgørelsesændringer
 • Samarbejde med skemalægger
 • Lectio
 • Naturvidenskabeligt grundforløb
 • Kontakt til lærerteam
 • MUS (medarbejderpleje og -udvikling) og GRUS (GruppeUdviklingsSamtale)

Sidst opdateret 21 May, 2021