Lærere på Solrød Gymnasium

Alexandra Mijovic (Al)
matematik, erhvervsøkonomi
SGAl@solgym.dk

Amalie Hassing (AmH)
engelsk, drama
teaterkoncert, revykonsulent
SGAmH@solgym.dk

Anders Paludan  (AP)
matematik, fysik
SGAP@solgym.dk

Anders Warring (AW) vikar
samfundsfag, historie
SGAW@solgym.dk

Anna Grann

Anna Grann (AG) vikar
psykologi og samfundsfag
SGAF@solgym.dk

Anne Sofie Fuglsang-Damgaard (AF)
samfundsfag, historie
SGAF@solgym.dk

Anne-Marie Randløv Olsen (AO)
fysik, matematik, astronomi, informatik, sikkerheds.rep., MIO, Økon.- og kursusudv.
SGAO@solgym.dk

Annie Christensen (AC)
Uddannelsesleder
Tlf: 56 18 40 08
SGAC@solgym.dk

Bjarne Thams (BJ)
Rektor
Tlf: 56 18 40 01
SGBJ@solgym.dk

Bodil Theilade (BTh)
biologi, matematik, talentudv.
SGBTh@solgym.dk

Caroline Orloff (CP)
matematik, idræt, skemalægger
SGCP@solgym.dk

Cecilie Flugt (CF)
latin, oldtidskundskab
SGCF@solgym.dk

Christina Larsen

Christina Larsen (CL) vikar
engelsk
SGCL@solgym.dk

Christina Tornquist (CT)
dansk, psykologi
SGCT@solgym.dk

Christoffer Bartholin

Christoffer Bartholin (CB) vikar
latin og almen sprogforståelse
SGCB@solgym.dk

Dorthe Klingenberg (DK)
spansk, religion, studievejl.
SGDK@solgym.dk

Esben Fiskaali Elkjær (EE)
engelsk, idræt
SGEE@solgym.dk

Esben Laursen (EL)
engelsk
studievejl., konfliktmægler
SGEL@solgym.dk

Finn Lindkvist Lysell (FL)
kemi, fysik
SGFL@solgym.dk

Flemming Lindquist Hansen (FH)  samfundsfag, idræt, innovation, coach, PRUF
SGFH@solgym.dk

Flemming Ravn (FN)
engelsk, psykologi, fransk
SGFN@solgym.dk

Frida Thorsen (FT)
spansk, engelsk
SGFT@solgym.dk

Geert Alex Nielsen (GN)
dansk, historie
SGGN@solgym.dk

Heidi Rosendal

Heidi Rosendahl (HR)
samfundsfag, historie
kursusleder (pædagogikum)
SGHR@solgym.dk

Henrik Birkedal

Henrik Birkedal (He)
kemi, talentudvikling
SGHe@solgym.dk

Henrik Brinkman Olsen (HBO)
biologi, kemi, nat.faggruppe,
talentudvikling
SGHBO@solgym.dk

Jakob Poulsen (JP)
samfundsfag, historie
introforløb, gallafest, Gl. G.-fest
SGJP@solgym.dk

Jana Pohl (JA)
engelsk, tysk
koord. samarb. m. grundskoler
SGJA@solgym.dk

Jens Boeg Winge (JW)
matematik, musik
SGJW@solgym.dk

Jens Lyck Larsen (JLA)
historie, idræt
miljørådet
SGJLA@solgym.dk

Jeppe Nielsen

Jeppe Nielsen (JN)
dansk, mediefag
SGJN@solgym.dk

Jeppe Struve Larsen (JL)
Vicerektor
Fag: Musik og oldtidskundskab
Tlf. 56 18 40 07
SGJL@solgym.dk

 

Jogvan M. Poulsen (Jo)
fysik, matematik
Georg Mohr, Kreativ matematik
SGJo@solgym.dk

Julie Lykke Jensen (JJ)
dansk, billedkunst, mediefag, almen sprogforst.
SGJJ@solgym.dk

Kathrine Kofod-Frederiksen (KK) dansk, religion, kommunikation
SGKK@solgym.dk

Kirsten Koch Lægaard (SGKL)
matematik, musik
SGKL@solgym.dk

Laura Dall Køhler (LK)
biologi, kemi, bioteknologi
SGLK@solgym.dk

Linda Søndergaard Pedersen

Linda Søndergaard Pedersen (LP) matematik, oldtidskundskab, studievejl.
SGLP@solgym.dk

Line Florman Harder (LF)
dansk, religion
læsevejleder, PRUF
SGLF@solgym.dk

Lotte Raaschou (LR)
tysk, psykologi
konfliktmgl., trivselskons. PRUF
SGLR@solgym.dk

Astrid Strunk

Louise Sund Pedersen
biologi og kemi
SGLS@solgym.dk

Magnus Hedegaard Grimar

Magnus Hedegaard Grimar (MhG) vikar
dansk, filosofi og almen sprogforståelse
SGMhG@solgym.dk

Maline Gehrt-Bendixen (MG)
dansk, filosofi,
almen sprogforståelse
SGMG@solgym.dk

Maria Vejgaard (MVe)
engelsk, musik
SGMVe@solgym.dk

Marie Kjærgaard (MKj)
dansk, oldtidskundskab
SGMKj@solgym.dk

Mathilde Schou (MS)
dansk, historie
SGMS@solgym.dk

Mette Bang Dons (MD)
spansk, religion
SGMD@solgym.dk

Mette Koustrup Solgaard (MP)
musik, billedkunst
teaterkoncert
SGMP@solgym.dk

Mette Krongaard Riis (MeH) samfundsfag, idræt
SGMeH@solgym.dk

Mia Møgelhøj

Mia Møgelhøj (MM)
biologi, kemi
SGMM@solgym.dk

Michael Blomgren Krøl (MK)
matematik
Cambridge Mathematics, Georg Mohr, Kreativ Matematik
SGMK@solgym.dk

Michala Hammer (MI)
tysk, idræt
SGMI@solgym.dk

Mikkel Teglgaard

Mikkel Teglgaard Jensen (MJ)
historie, idræt
gallafest, Gl. G.-fest
SGMJ@solgym.dk

Nikolaj Kejser

Nikolaj Kejser (NJ)
engelsk, mediefag
SGNJ@solgym.dk

Peer Seehusen (PS)
matematik, fysik
kursusleder (pædagogikum)
SGPS@solgym.dk

Peter Nikolaj Kornum

Peter Nikolaj Kornum (PK) vikar
kemi og biologi
SGPK@solgym.dk

Peter Damgaard Sørensen (PD)
fransk, dansk, tysk
SGPD@solgym.d

Rasmus Sørensen (RS)
spansk, dansk
SGRS@solgym.dk

Rudi Kurt Madsen (RM)
naturgeografi, it-vejleder
SGRM@solgym.dk

Sidse Christensen (SC)
biologi, idræt
SGSC@solgym.dk

Signe Flyckt Damkjær (Si)
fransk, historie
SGSi@solgym.dk

Søren Baltzersen (BA)
historie, idræt
SGBA@solgym.dk

Søren Otto (SO)
samfundsfag, psykologi
eksamenstræning
SGSO@solgym.dk

Tobias Pedersen

Tobias Bruun Pedersen (TbP) vikar
naturgeografi og samfundsfag
SGTbP@solgym.dk

Tova Schødt (TS)
engelsk, dansk
bestyrelsesmedlem, gallafest
SGTS@solgym.dk

Trine Brix (TB)
Faglig pædagogisk koordinator
dansk, religion, billedkunst
SGTB@solgym.dk

Trine Pedersen (TP)
matematik, fysik
tillidsrepr., bestyrelsesmedlem
PRUF, MIO
SGTP@solgym.dk

Troels Wolf (TW)
biologi, idræt, retorik
introudvalg
SGTW@solgym.dk

Sidst opdateret 9 Sep, 2021