Kursusledere

Ansvarshavende: HR, NS og PS

 

Arbejdsområde:

Skolens kursusledere Heidi Rosendahl (HR), Niels Schou (NS) og Per Seehusen (PS) har det overordnede ansvar for de lærerkandidater, der er ansat i uddannelsesstillinger.

Heidi Rosendahl
Peer Seehusen
Skolens lærerkandidater er desuden tilknyttet en række vejledere i deres respektive fag. I et samarbejde mellem vejleder og kandidat diskuteres og løses eventuelle faglige, didaktiske og pædagogiske problemstillinger og temaer, der opstår i forbindelse med undervisningen.