Kultur- og samfundsfaggruppen (HF)

Kvinde med tørklæde holder dansk flag foran sig

Undervisningen skal udvikle elevernes almendannelse og selv- og omverdensforståelse og derigennem bidrage til at skabe et fagligt fundament for selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et moderne, flerkulturelt og demokratisk samfund.

Eleverne skal opnå viden om og forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfunds kompleksitet og dynamik, forskellige religioner, kulturelle værdier og livsanskuelser.

Her kan du se læreplanen for Kultur- og samfundsfaggruppen

Menneskemængde som flager med Dannebrog
Gammel kirke i sne
Buffet fra Jordan

Sidst opdateret 25 Mar, 2021