Kommunikation

Kommunikationspakken
På kommunikationspakken arbejder du med sprog og argumentation i diverse sammenhænge.

Din fagfordeling ser ud som følger:

 

1.hf Dansk A Matematik C Værkstedsundervisning Idræt C
Naturvidenskabelig faggruppe Engelsk A Praktisk/musisk fag
2.hf Dansk A Større skriftlig opgave Værkstedsundervisning
Kultur- og samfundsfaggruppen Engelsk A Psykologi C Retorik C
Obligatoriske fag Obligatoriske faggrupper Fagpakkefag Praktisk/musisk fag
 

Tilbage