Klageregler

I det følgende opridses det, hvordan I som enkelte elever eller som samlet klasse kan gøre noget, hvis I er utilfredse med undervisningsrelaterede emner her på Solrød Gymnasium.

 

Utilfredsheden deles op i 

1. Utilfredshed med undervisningen
2. Utilfredshed med eksamen eller skolens afgørelse

Vejledningen til punkterne her nedenfor er en god idé at følge, men har I svært ved at komme i gang med en løsning af problemerne, er I altid velkomne til at henvende jer til rektor.

1. Utilfredshed med undervisningen

  • Start med at gøre jer helt klart, hvad I er utilfredse med og formulér dette skriftligt. Henvend jer derefter til den pågældende lærer i et frikvarter, og forsøg via dialog at finde en løsning i fællesskab. Hvis det er en større del af klassen, der er utilfredse, kan I bede læreren om en time til at snakke sagen igennem. Husk, at det er vigtigt at tage problemer op på et tidligt tidspunkt, så de ikke når at vokse sig store. Det er som regel det bedste for undervisningens videre forløb, hvis læreren og eleverne selv forsøger at finde en løsning. Husk også, at formålet med undervisningen på skolen er læring og ikke nødvendigvis om du/I har den bedste kemi med en lærer.
  • Hvis det fælles forsøg på at løse problemerne ikke fører til et brugbart resultat, skal I henvende jer til rektor. Rektor vil spørge jer, om I har forsøgt at løse problemet sammen med læreren. Rektor vil derefter forsøge at hjælpe med at løse problemet i fællesskab med jer og læreren. Ved henvendelsen til rektor er det igen vigtigt, at I skriftligt har formuleret klart, hvad problemerne drejer sig om.
  • Hvis processen mod en løsning af problemerne har involveret både læreren, eleverne og rektor, men stadig ikke har ført til et brugbart resultat, kan det være nødvendigt med en egentlig klagesag. Rektor træffer derefter afgørelse i sagen.

2. Utilfredshed med eksamen eller skolens afgørelse

  • Klager vedr. eksamen: Disse handler som regel om utilfredshed med eksamens gennemførelse eller karakter. Sådanne klager skal indgives til rektor med skriftlig begrundelse senest 2 uger efter afholdelsen/offentliggørelsen af karakteren og behandles derefter i henhold til STX/HF-bekendtgørelsen.
  • Klage vedr. skolens afgørelse: Disse kan handle om optagelse på en uddannelse, om sanktioner givet på baggrund af skolens studie- og ordensregler, om meriterklæringer m.m. Sådanne klager skal indgives til rektor med skriftlig begrundelse senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen og behandles derefter i henhold til STX/HF-bekendtgørelsen. Rektor vil sende klagen videre til ministeriet med egne kommentarer.

Sidst opdateret 25 Mar, 2021