Kildekritik på nettet

 • De største problemer i forbindelse med informationssøgning på Internettet er dels at finde frem til de relevante sider i det enorme udbud af informationer. Og dels at kvalitetsbestemme de informationer, man finder:

   

  Vær kritisk i Enhver kan jo placere oplysninger på nettet, og den ukritiske læser kan risikere at ende med Peder Pedals hjemmeside med billeder fra krydstogtet på Nileneller Oles Egyptensprojekt fra 5.klasse, for slet ikke at tale om en bevidst vildledende /manipulerende side om Ku Klux Klan forfattet af et medlem af Aryan Nation. Vi vil hellere studere fagligt lødige sider om de pågældende emner.

   

  For det første må det understreges, at det fortsat er ret begrænset, hvad der findes af gode sider på internettet på dansk og alt for mange elever lader sig nøje med materiale fra dårlige eller halvdårlige websider.

  I mange tilfælde vil vi råde folk til at gå på biblioteket – SG har en fin ordning med Solrød Bibliotekeller belave sig på at måtte læse en del materiale på engelsk.

   

  Endvidere rådes I til at bruge nogle af de mange samlinger med kvalitetsbedømte links – se eksempler på faglinks , NaturvidenskabSøgesiden og under de enkelte fag på Fagenes Links. Er det almindelige fakta om lande mv , I er ude efter, kan det bedst betale sig at bruge enten nogle af de mange gratis kvalitetswebsteder – nævnt under Facts (eller opslag på Blommes links), eller Faktalink og Encyclopedia Britannica, som I finder via SKODA (kræver kode – spørg en lærer; koden må ikke videregives eller offentliggøres).

   

  Hvad billedmateriale angår er situationen i sagens natur noget bedre, men i stedet for at bruge timer på at bladre Googles Billedsøgnings resultater igennem, forslås det, at I bruger nogle af de billedsamlinger, der findes på Billedweb på SG. Billeder kan selvfølgelig også manipuleres –  indføringer i billedanalyse findes også via Billedweb – historisk billedanalyse findes bl.a. på Tornbjerg Gymnasium .

   

  Nedenstående er en slags checkliste til brug ved vurdering af websider

  -den gør på ingen måde krav på at være udtømmende, så fyld selv mere på !

   

  Det antages, at I har søgt på oplysninger om et bestemt emne, der f.eks. kunne være Ku klux Klan. Google har måske ført jer til en side med hvad der synes relevante oplysninger, men kan de bruges i den opgave I er ved at lave?

   

   

  Find konkrete Oplysninger om siden

  Sidens præcise adresse – URL : højreklik på den relevante del af siden og vælgegenskaber
  (ved sider med rammer).

   

  Står der ikke noget om ophavsmand m/k på siden, så gå til “home“, eller fjern den sidste del af “stien” i webadressen (URL) – prøv dig frem. Mere underwebadresser på Studiecenters søgesider.

  hvis forfatteren ikke nogetsteds fortæller, hvem han er, kan du godt droppe ideen om at bruge oplysningerne!

   

   

   

  Sidens oprindelse

  Forfatteren

  kvalifikationer


  Hvem er forfatteren til websiden ?

   

  ( uddannelse, erhverv, tilknytning til institution ; har personen de nødvendige kvalifikationer ?)
  Er den nævnte forfatter den, han giver sig ud for?
  kan han/hun kontaktes via email ?

   

  bemærk evt. forskel webmaster / forfatter

   

  Oftest vil svaret herpå findes enten i begyndelsen eller nederst på websiden. (se også ovenfor)

   

  pålidelighed?

  politisk tendens

   

  Objektivitet / Subjektivitet

   

   

  kvalitet /lødighed

   

   

  Er indholdet pålideligt?

   

  Har forfatteren tilknytning til kommercielle interesser ?

   

  Kan der spores en politisk tendens og i givet fald hvilken ?

   

  Hvis man har fat i pålidelige hjemmesider fra ministerier, uddannelsesinstitutioner, anerkendte internationale organisationer, museerog regeringsinstitutioner kan man i almindelighed godt fæste lid til oplysningerne, om end der naturligvis vil være en politisk tendens i referater fra Folketinget og partiers hjemmesider.

   

  Hvis der er tale om elevopgaver, der er blevet lagt ud på nettet – og det ses ret ofte, så gælder det om at være særdeles kritisk !!
  Mon ikke I i mange tilfælde vil kunne finde bedre , mere pålideligt og uddybende materiale ved at gå på biblioteket??

   

   

  Kontrollér oplysningerne, f.eks. ved sammenligning med andre oplysninger .

   

   

   

   

   

  Formål / Anvendelighed

  Hvem er indholdet af siden beregnet for ?

   

   

  Der er næppe megen hjælp at hente for en gymnasie- eller HF-elev i sider, der er beregnet for 3.klasse (selvom den måtte være forfattet på engelsk og har mange smarte multimedia-elementer).
  r kritisk !

   

  Pas på ikke at blive “betaget” af, at oplysningen stammer fra en evt “professionelt udseende” hjemmeside !!!

   

  Hvis forfatteren /forfatterne ikke angiver kilder til sine/deres oplysninger, så skal I undlade at bruge dem, med mindre der er tale helt spec. forhold – spørg din lærer!

   

   

   

  Ovennævnte forhold gælder især hjemmesider af forskellig art – heldigvis er situationen langt bedre ved anerkendte leksika og opslagsværker ogsamlinger af facts som der heldigvis findes mange af – også gratis. Brug dem !

  HUSK : hvis du selv anvender dokumenter / websider fra internettet i en opgave, skaldu angive din kilde i form af en præcis webadresse  (URL) samt den dato, du fandt de pågældende oplysninger på siden.

   

  Du må aldrig skrive opgaver eller dele heraf af!

   

   

  Du må aldrig lave en opgave ved at “cut and paste” – “klippe og sætte ind” fra sider taget fra internettet !

   

  Du må anvende korte citater – men kun med kildeangivelse.

   

  Links

  Se mere på f.eks. på EMU Kildekritik

  eller under kildekritikhttp://www.skrivopgave.dk/
  www.skrivopgave.dk/kildekritik/internettet.html kortfattet kildekritik fra SkrivOpgave

  eller  Helle Nissen Kruuse på Danmarks Journalisthøjskole rigtig god!
  (hun står dog ikke længere for opdatering)


  eller Hasseris Gymnasium

   

  – blot for at nævne nogle få dansksprogede. læs evt. flere engelsksprogede websider om evaluering af materiale fra internettet.

   

  Lær om internettet

  tilt.lib.utsystem.edu TILT Texas Information Literacy Tutorial ( A+ ) “This interactive library tutorial sponsored by the University of Texas System Digital Library gives users the opportunity to develop information literacy skills in an interactive, fun way.
  The Texas Information Literacy Tutorial (TILT) is written for college students but could be used with high school students or by anyone who wants to improve research skills. A few misconceptions about the Internet are dispelled in the introduction. The tutorial is divided into three modules: Selecting, Searching and Evaluating Sources.   30 minutes each”

   

   

  Modular Web Teaching Pyramid
  rummer bl.a. power point præsentation til introduktion til internettet og søgning, der kan bruges med storskærmsprojektor.

   

  www.bbc.co.uk/webwise/learn/index.shtml WebWise lær om internettet via BBC

   

  www.thelearningsite.net/cyberlibrarian/searching/ismain.html Searching , Sleuthing and Sifting
  “This series of tutorials addresses a range of  search topics.  Users who have no prior knowledge of how to locate information on the Web as well as searchers with advanced skills have found the lessons to be helpful”
  rummer 6 lektioner.

   

  www.thelearningsite.net/cyberlibrarian/elibraries/eval.html Evaluating web resources

   

Copyright © 2018 Solrød Gymnasium. Alle rettigheder forbeholdes.

Hjemmeside af AWORK Webbureau