Fra 6. april vil eleverne på Solrød Gymnasium være fysisk i skole hver anden uge og modtage virtuel undervisning hver anden uge.

Krav om test:

Der er stadig krav om negativ coronatest, der er højest 72 timer gammel fra det tidspunkt, hvor testen blev taget. Nu er livet blevet lettere, for testningen foregår på selve skolen. Eleverne kvik-tester sig selv to gange ugentligt under uddannet supervision.

Det er også muligt at komme i skole med bevis på negativ coronatest taget på et eksisterende teststed, bl.a. hvis man ønsker en PCR-test.

Undtagelser i forhold til tests:

Der er følgende undtagelser fra kravet om test for elever, kursister og medarbejdere, der:
  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19.
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19
  • tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de til kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller kviktest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage (cirka 6 måneder) gammelt.
  • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

 

Andre teststeder end skolen:

Man kan få lavet en PCR-test med tidsbestilling i Aktivitets- og Frivilligcenteret, Solrød Center 85.

Åbningstiderne er:

  • Tirsdag og torsdag: kl. 10-19.
  • De øvrige hverdage: kl. 10-15.