Dimission 2020 har på grund af Covid 19 været en særlig affære i forhold til tidligere dimissioner på SG. Afgangseleverne har nemlig haft dimissioner i ‘rul’ fra klasse til klasse.

Undervejs er der blevet uddelt de to særpriser til udvalgte elever fra skolen.

Mens Maja Axelina Lynge Olsson fra 3.u. modtog “Apolloprisen” for ekstraordinær kreativ indsats på skolen, så modtog Louise Beenfeldt Christensen fra 2.p den fornemme kammeratsskabspris fra Lions Club.

Undervejs fik dimittenderne en flot hilsen fra borgmester Niels Hörup, musikalk optræden fra Jonas Eilskov og Peter Fischer, og selvfølgelig taler fra rektor, elever og i år og lærerne.
Borgmesterens tale kan opleves her, og nedenfor ses rektor Bjarne Thams dimissionstale i sin fulde længde:


Dimissionstale – Solrød Gymnasium d. 26. juni 2020

Bjarne Thams, rektor

Kære hf´ere, kære stx´ere, kære studenter.

Efter et skoleår og en eksamenstid der blev helt anderledes end vi havde forestillet os, står vi nu ved afslutningen af jeres uddannelse, jeres sidste dag på SG – jeres dimissionsdag.

I år klassevis og mere intimt. Og det kan også noget. Det er ikke altid det store og prangende der er bedst. Det nære, det tætte, alt det der foregår i det små, det kan noget. Det har de seneste måneder lært os – et lille uanseeligt virus kan have gennemgribende stor betydning, også positiv betydning, vi rykker tættere sammen – om end på afstand.

 

Elevcitater:

”Det bedste ved SG har været muligheden for at kunne engagere sig i forskellige udvalg, begivenheder og faglig fordybning, hvilket har givet mig en følelse af at have sat mit aftryk på skolen”

 

”Min bedste oplevelse har været, teaterforestillingen, det fik mig tættere på nogle mennesker, som jeg ikke kendte – samt fik jeg rykket mine grænser, sammen med nogle andre’.

”Det bedste har været min klasse – både i grundforløbet og studieretningsklasse! Generelt alle 3 år har været den bedste oplevelse nogensinde. Lærerne er de bedste jeg nogensinde har haft”

”Tak for nogle fantastiske år”

”Jeg ville nok skrue op for varmen, der bliver tit SÅ koldt på skolen, især i vinterperioden.”

Som alle andre studenter før jer, har I så meget at se tilbage på og mindes. I dag markerer vi, at I har nået et sted i livet, som er noget helt særligt. Jeg håber, at SG har sat sig tydelige spor hos jer, spor som hjælper jer til at finde en god retning for jeres fremtid.

Vi på SG vil huske jer som unikke. 2020 studenterne der gjorde det så fremragende, ikke blot fagligt men især jeres måde at tackle en svær situation. Vi er fulde af beundring for jer. Jeres seriøse måde at håndtere det at skulle være på afstand af hinanden og skolen og lærerne i lang tid, og undervises virtuelt.

I har præsteret ud over det sædvanlige. I har vist hele verden, at I ikke er bange for udfordringer. I kan se tilbage på de seneste måneder og sige: ”Vi gjorde det”!

Solrød Gymnasium og alle medarbejderne på SG er stolte af i dag at dimittere og sende præcis jer fra SG og ud i verden.

Og I klaret jer godt. Stx´ere, I har ramt rekordniveauet fra 2018 og slutter med et gennemsnit på 7,6. Hf´ere, I har ramt et gennemsnit der, så langt jeg kan se tilbage, aldrig har været højere. Sidste år tog hf-gennemsnittet et tigerspring og med jer har det gjort det endnu engang. Jeres gennemsnit blev 7,3.

Kære studenter – stort til lykke med veloverstået eksamen!

 

Den sejeste årgang

I er den sejeste årgang der nogensinde har gået på Solrød Gymnasium. Ingen før jer har oplevet at skulle give 100 % afsavn på fysisk undervisning i en lang periode. Alligevel sidder I i dag fuldt flyvefærdige som studenter årgang 2020. I blev forvist til værelset derhjemme med virtuel undervisning synkront og asynkront og med masser af opgaver og oplæg, der skulle besvares skriftligt. Sikke en mundfuld, sikke en udfordring, sikke et benspænd. Men her sidder I. Med hue på og om lidt med eksamensbeviser i hånden – beviser på at I ikke er til at slå ud, at I kan omstille jer og indgå i læringsprocesser, selv om det er på helt andre præmisser end dem I er blevet flasket op med. Godt gået SG´s hidtil sejeste årgang.

I har lært en vigtig ting: Når en stor forstyrrelse rammer som et lyn om natten, så kan det vendes til noget positivt. I og vi blev rystet i vores grundvold i forhold til alt det vi plejer og har for vane. I har lært, hvordan man håndterer store forstyrrelser, og det at miste fodfæste på det fundament der syntes så sikkert. I har fået en erfaring med at finde vej, når ”verden” lige pludselig ikke ligner sig selv og fremtiden ikke er så forudsigelig, som vi gik og troede.

Det er måske den vigtigste læring i jeres sidste måneder som elever på SG, og en vigtig lektie, netop som I er på tærsklen til videreuddannelse, karriere og et uforudsigeligt arbejdsmarked. Politikere og embedsmænd har flittigt brugt vendingen ”at se ind i”. Det er ikke nemt at se ind i, hvad fremtiden kræver af jer. I skal have uddannelse og job selvfølgelig, men måske det er uddannelser og jobs som slet ikke er opfundet endnu.  Fremtiden er lige nu under hurtig forandring. Man kigger ind i det uvisse og samtidig et overflødighedshorn af spændende muligheder. Af jer vil der blive krævet en ny standard i forhold til omstillingsparathed til stadig nye krav og forventninger. Det har I vist at I kan mestre.

I den proces bliver jeres personlige værdier så vigtige. Vi har brug for værdier – et indre kompas – at styre efter i omskiftelige tider.

 

Venlighed, vilje og medborgerskab

På SG har vi forsøgt at indprente værdierne venlighed, vilje og medborgerskab. Det er SG´s kompas og det kommer vi ikke til at ændre på lige foreløbig. Tag dem med dig som en del af dit personlige værdikompas. Verden møder du bedst med venlighed, vilje og medborgerskab.

Der er undersøgelser der tyder på, at vi som danskere scorer meget lavt på venlighed og at Danmark er et af de steder i verden, hvor det er sværest at knytte venskaber. Venlighed er at behandle andre som om de var ens bedste venner. Nogen har defineret venlighed som ”kærlighed gjort synlig”. Venlighed kan gøre underværker, og er samtidig ualmindelig nem at udvise: et smil eller en hjælpende hånd. Du ved hvad det handler om, når du sidder i en kø på motorvejen og to baner skal flette til én. Du ved hvad det handler om, når du handler i Netto og alle andre har valgt at gøre det på samme tid.

Ikke mindst i de seneste måneder er vores evne til at vise venlighed blevet sat på prøve. På den store klinge er det blevet kaldt samfundssind, på den lille klinge har det fået navn af håndsprit, afstand og hosten i ærmet.

I år har vi fejret to skelsættende begivenheder. Sønderjyllands genforening med Danmark for 100 år siden og afslutningen på 2. verdenskrig for 75 år siden. Genforeningen og den lykkelige afslutning på 2. verdenskrig blev båret af mange menneskers gode vilje og evne til medborgerskab. Mennesker som dengang havde deres indre kompas så meget på plads, at de også gerne gav deres liv for det, som de havde kært. Deres indsats nyder vi stadig godt af i dag.

Jeg er sønderjyde. Derfor betyder genforeningen så meget for mig, også selv om det er 100 år siden det skete. Genforeningen er et eksempel på, hvordan vilje og medborgerskab tilsat venlighed er en kraft der kan ændre en verdensorden. Forholdet mellem danske og tyske i grænselandet har ikke altid været godt, men der er en grundlæggende venlighed som gør, at de to kulturer nu lever i et forbilledligt fredeligt fælleskab med hinanden. Venligheden, viljen til fredelig sameksistens og respekt for demokratiske værdier gør forskellen.

 

Gå i venlighed

Endnu engang stort til lykke med eksamen. Jeg vil ønske alt godt for jer og jeres fremtid. For nu skal I videre. Tak for at have haft jer til låns. Nu tager I afsked med SG for at begive jer ud i verden og ud i et nyt livskapitel. Brug alt det I har lært, følg drømmen og gå i venlighed.

Jeg vil slutte med gode ord fra Mother Teresas mund:

”Venlige ord er korte og lette at sige, men deres ekko er uendelig”.

Jeg dimitterer Jer således som stx- og hf-studenter fra Solrød Gymnasium år 2020.

Bjarne Thams